Slik er strømregningen din

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Her foreslås det at elavgiften skal opp 2 prosent. Det betyr at rundt 40 prosent av strømregningen er avgifter til staten.

Strømregning din består av tre deler: strømforbruk, nettleie, og avgifter til staten. Som strømleverandør har LOS ingen makt over verken nettleie eller statlige avgifter. Men dess mer bevisst du er på ditt eget strømforbruk, dess bedre vil det slå ut på dine totale strømutgifter. Her ser du hvordan disse tre delene er satt sammen:


Avgifter
Rundt 40 prosent av strømregningen består av avgifter til staten. For tiden er elavgiften på 16,00 øre/kWh. Du betaler også en avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på strømforbruk og nettleie. Fra 1. januar 2012 innførte staten også en ny elsertifikatordning som pålegger alle strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Den kostnaden ligger inne i din strømpris, og utgjør i dag rundt 300 kroner året for en gjennomsnittlig husstand med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Hensikten med elsertifikater er å støtte utbyggingen av ny fornybar energi.

Nettleie
Nettleien utgjør rundt 30 prosent av strømfakturaen. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del. Totalsummen varierer hos de ulike nettselskapene. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste. Bor du på Agder faktureres nettleien fra Agder Energi Nett på den samme fakturaen som strømforbruket fra LOS.

Strøm
Strømmen du bruker hjemme, utgjør de siste 30 prosent av strømkostnadene dine. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, etterhvert som strømprisen øker eller synker. Uansett bestemmes prisen av utviklingen på strømbørsen Nord Pool. Du kan likevel påvirke strømregningen din ved å redusere på ditt eget strømforbruk.