Heia Agder!

Vi har utrolig mye å være stolt av, og å heie på, her i Agder. Naturen, vannkraften – men ikke minst menneskene! Alle disse drømmene, talentene og den gode jobben som gjøres hver dag for å utvikle Agder, nærmiljøet og stedet du bor.

LOS er eid av Agder Energi, som igjen er eid av alle kommunene på Agder. Vi vet hvor vi kommer fra, og er opptatt av å gi tilbake til landsdelen vår.

Dette gjør vi blant annet gjennom LOS-fondet. Det er mye kraft i landsdelens barn og unge! Deres drømmer og talenter, utvikler og styrker ikke bare de selv, men beveger hele miljøer i en positiv retning. Derfor deler vi gjennom LOS-fondet ut en million kroner, hvert år, til barn og unge på Agder.

Men vi støtter også mye annet, både stort og smått. Rett og slett fordi vi ønsker å bidra til et Agder i vekst og utvikling - til glede for alle som bor her.

Blir du med i heiagjengen?

Vår mest populære spotprisavtale, LOS spotpris, anbefales av Forbrukerrådet fordi spotpris er bevist billigst over tid.