Hva trenger du hjelp til?

Få svar på det du lurer på.
Klikk for å velge tema:

Viktig informasjon angående Easee hjemmelader

Det har den siste tiden pågått en tilsynssak mot to Easee elbilladere i Sverige. Nylig fattet Svenske Elsäkerhetsverket vedtak om å stanse salget av laderne. Easee har varslet at de kommer til å anke saken.

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er ansvarlig for å føre tilsyn med hjemmeladere i Norge. De finner ikke umiddelbart grunnlag for å stanse salget i Norge, men skriver at dette kan endre seg etter at de har gjort ytterligere undersøkelser.

 

Nkom skriver også følgende på sine nettsider:

«Vi er ikke kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en fare ved bruk, og vi har ikke grunnlag for å fraråde folk å bruke laderne.»

Les spørsmål og svar fra NKOM på deres nettsider.

 

Da tilsynssaken ble kjent valgte LOS å stoppe salget av Easee hjemmelader, i påvente av mer informasjon. LOS følger nå saken tett og vil opprettholde salgsstopp frem til saken er endelig konkludert.

 

Vi beklager ulempen dette måtte medføre og lover å komme tilbake når vi har mer informasjon.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Chat med en kundebehandler  

Klikk "chat nå" nede i høyre hjørne

Kontakt oss på telefon 

Tlf: 38 60 85 00

Åpningstid er hverdager mellom 9 - 15


Vi gjør oppmerksom på at samtalene vil bli tatt opp for kvalitetssikring og opplæring. Du som kunde kan reservere deg for opptak. 

Ønsker du å kontakte oss utenfor åpningstid?

Alt du trenger å vite om strømstøtten

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder til og med mars 2023.

Elhub Web Plugin

Elbub er strømbransjens egen portal. Her får du som sluttbruker tilgang til egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Logg in her

Klagemuligheter

 

Har du vært i kontakt med oss uten vi klarte å løse saken din, finnes det flere klagemuligheter. Les mer om dine muligheter for å klage her