Tilbake til Kundeservice

Faktura

Om strømregningen din
Strømregning din består av tre deler. Den ene delen er nettleie, den andre delen er avgifter til staten og den tredje delen er ditt eget strømforbruk. Som din strømleverandør forholder vi oss kun til strømprisen. Vi har ingen makt over statlige avgifter eller nettleien. Men dess mer bevisst du er på ditt eget energiforbruk, dess bedre vil det slå ut på dine totale strømutgifter. 

Har du brukt mer strøm i år enn på samme tid i fjor?
Du kan enkelt sjekke ditt eget forbruk og sammenligne 2018 med 2017. Logg deg inn på Min side. Velg Økonomioversikt i Fakturamenyen. 

Utsette eller dele betaling
Vi har stor forståelse for at enkelte av og til kan ha problemer med å betale strømregningen. Derfor forsøker vi å være behjelpelige med utsatt betalingsfrist eller betalingsavtaler. Du kan registrere dette selv på Min side. Forutsetningen er at du ikke har flere, ubetalte fakturaer hos oss.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro og/ eller eFaktura?
eFaktura og AvtaleGiro  må bestilles i nettbanken eller i din nærmeste bankfilial. eFaktura-referanse og KID for tegning av AvtaleGiro finner du på din faktura.

Hva koster det å ha papirfaktura?
LOS-kunder som ønsker papirfaktura, får et fakturagebyr på 59 kroner pr måned inkl mva. Ønsker du å unngå fakturagebyret kan du når som helst velge elektronisk betaling. Du kan velge mellom eFaktura og AvtaleGiro.

Kan jeg få fakturakopi?
Du kan enkelt se og laste ned alle dine tilsendte fakturaer på Min Side. Ønsker du å få fakturakopi tilsendt, kan du bestille dette hos LOS Kundeservice. Det koster 35 kroner, og beløpet legges på din neste faktura.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få utsatt betalingsfrist?

Trykk for å lese spørsmålets svar

På Min side kan du selv registrere en betalingsutsettelse.

Vi hjelper deg gjerne med en betalingsutsettelse. 

En betalingsutsettelse forutsetter at du ikke har noen utestående regninger hos oss. Du vil fortsatt få regning for neste periode som vanlig, og rentene for utsettelsen kommer på en senere faktura. 

Betalingsutsettelsen koster 49 kroner, pluss 8,5 % pa i renter av det utestående restbeløpet i perioden fram til siste delbetaling. 

Har du AvtaleGiro? Da må du i så fall stoppe denne først, for å unngå at fakturaen trekkes automatisk. 

Strøm og nettleie på samme faktura

Trykk for å lese spørsmålets svar

Nå har det blitt enklere å holde oversikt over dine strømutgifter. Fra 1. mai 2017 samlet vi strømforbruk og nettleie på en faktura.

Bedre oversikt
På din nye strømfaktura vil du finne oversikt over strømforbruk, nettleie og offentlige avgifter. Logger du inn på Min side, finner du tidligere strømfakturaer og nettleiefakturaen fra ditt nettselskap. Samfakturering av strøm og nettleie skjer automatisk, og du trenger ikke foreta deg noe.

Måleravlesning
Dersom du ikke allerede har fått automatisk strømmåler, skal du fortsatt lese av strømmåleren din til netteier. Det er lurt å lese av den 1. i hver måned, slik at strømforbruket blir mest mulig korrekt. Har du spørsmål om måleravlesning eller nettleie, er det fortsatt nettselskapet som skal hjelpe deg med dette.

Her finner du svar på spørsmål vedrørende samfakturering

Fakturaforklaring

Trykk for å lese spørsmålets svar

På side 1 finner du en oppsummering av forbruk, betalingsfrist og beløp.

På side 2 finner du mer detaljert informasjon om eget forbruk, priser og annen nyttig informasjon.

Klikk her for å se en faktura med forklaringer..

Informasjon om din faktura

Trykk for å lese spørsmålets svar

Du kan selv påvirke utgiftene dine ved å redusere strømforbruket og velge den av våre strømavtaler som passer best for deg.

Strømregning din består av tre deler. Den ene delen er nettleie, den andre delen er avgifter til staten og den tredje delen er ditt eget strømforbruk. Som din strømleverandør forholder vi oss kun til strømprisen. Vi har ingen makt over statlige avgifter eller nettleien. Men dess mer bevisst du er på ditt eget energiforbruk, dess bedre vil det slå ut på dine totale strømutgifter. 

Her ser du hvordan disse tre delene er satt sammen:

Strøm
Strømmen du bruker hjemme, utgjør omlag en tredjedel av strømkostnadene dine. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, etterhvert som strømprisen øker eller synker. Uansett bestemmes prisen av utviklingen på strømbørsen Nord Pool. Du kan likevel påvirke regningen din enkelt på to måter: ved å redusere ditt eget strømforbruk, og velge den av våre strømavtaler som passer deg best.

Avgifter
En tredjedelen av strømregningen består av avgifter til staten. For tiden er forbruksavgiften på 14,59 øre/kWh. Du betaler også en avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på strømforbruk og nettleie.

Fra 01.01.12 innførte myndighetene en ny elsertifikatordning som pålegger alle strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Den kostnaden ligger inne i din strømpris, og utgjør for en gjennomsnittlig husstand omtrent 300 kroner i året (beregnet ut fra et årlig forbruk på 20 000 kWh).

Hensikten med elsertifikater er å støtte utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Her bidrar hver forbruker gjennom strømregningen. Dette er en felles norsk-svensk ordning, og det er NVE som forvalter den i Norge. Mer informasjon om elsertifikat-ordningen finner du på www.nve.no.

Nettleie
Den siste tredjedelen av fakturaen er nettleien. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del. Totalsummen varierer hos de ulike nettselskapene. Det er uansett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste. Bor du på Agder? Da faktureres nettleien fra Agder Energi Nett på den samme fakturaen som strømforbruket fra LOS.

Prøveavregning

Trykk for å lese spørsmålets svar

Du kan foreta en prøveavregning av forbruket ditt på Min side.

Prøveavregningen er basert på forbruket som er registrert i vårt system. Vi tar forbehold om feil i utregningen. Det er alltid selve fakturaen som gjelder. Nettleie til netteier samt eventuelle renter og gebyrer er ikke tatt med.

Samfakturering - spørsmål og svar

Trykk for å lese spørsmålets svar

Jeg har fått brev om at jeg får strøm og nettleie på samme faktura fra LOS. Hva gjør jeg?
Du trenger ikke foreta deg noe. Dette skjer automatisk.

Kan jeg beholde to regninger, dvs nettleie og strømforbruk på separate regninger?
Det er ikke mulig å splitte strøm og nettleie på to regninger, men vi håper at dette kan bidra til mer oversikt og større forutsigbarhet.

Kan jeg få hytte og bolig på samme regning?
Ja, vi kan hjelpe med å legge alle dine anlegg på en og samme faktura, med strøm og nettleie samlet for begge deler.

Vil en samlet faktura gjøre strømpris eller nettleie dyrere?
En samlet faktura vil ikke påvirke strømprisen din.

Hvor henvender jeg med spørsmål om strømregningen?
Gjelder henvendelsen utsettelse, gebyrer el, kan du ta kontakt med oss -  så hjelper vi deg.

For spørsmål om nettleie, måleravlesning eller lignende vedrørende fakturagrunnlag for nettleien, må du ta direkte kontakt med din netteier.

Hvor skal jeg registrere måleravlesningen?
Registrer måleravslening den første i hver måned til netteier. På denne måten får du fordelt forbruket ditt så riktig som mulig. Nettselskapet videreformidler dine avlesninger til oss som din strømleverandør.

Hva er LOS sitt kontonummer?

Trykk for å lese spørsmålets svar

Kontonummer til LOS er 1503 22 91772.

Du finner oversikt over dine fakturarer på Min Side.

Fant du ikke det du lette etter?