Tilbake til Kundeservice

Informasjon om din faktura

Du kan selv påvirke utgiftene dine ved å redusere strømforbruket og velge den av våre strømavtaler som passer best for deg.

Strømregning din består av tre deler. Den ene delen er nettleie, den andre delen er avgifter til staten og den tredje delen er ditt eget strømforbruk. Som din strømleverandør forholder vi oss kun til strømprisen. Vi har ingen makt over statlige avgifter eller nettleien. Men dess mer bevisst du er på ditt eget energiforbruk, dess bedre vil det slå ut på dine totale strømutgifter. 

Her ser du hvordan disse tre delene er satt sammen:

Strøm
Strømmen du bruker hjemme, utgjør omlag en tredjedel av strømkostnadene dine. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, etterhvert som strømprisen øker eller synker. Uansett bestemmes prisen av utviklingen på strømbørsen Nord Pool. Du kan likevel påvirke regningen din enkelt på to måter: ved å redusere ditt eget strømforbruk, og velge den av våre strømavtaler som passer deg best.

Avgifter
En tredjedelen av strømregningen består av avgifter til staten. For tiden er forbruksavgiften på 14,59 øre/kWh. Du betaler også en avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på strømforbruk og nettleie.

Fra 01.01.12 innførte myndighetene en ny elsertifikatordning som pålegger alle strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Den kostnaden ligger inne i din strømpris, og utgjør for en gjennomsnittlig husstand omtrent 300 kroner i året (beregnet ut fra et årlig forbruk på 20 000 kWh).

Hensikten med elsertifikater er å støtte utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Her bidrar hver forbruker gjennom strømregningen. Dette er en felles norsk-svensk ordning, og det er NVE som forvalter den i Norge. Mer informasjon om elsertifikat-ordningen finner du på www.nve.no.

Nettleie
Den siste tredjedelen av fakturaen er nettleien. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del. Totalsummen varierer hos de ulike nettselskapene. Det er uansett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste. Bor du på Agder? Da faktureres nettleien fra Agder Energi Nett på den samme fakturaen som strømforbruket fra LOS.

Fant du ikke det du lette etter?