Her finner du ofte stilte spørsmål og svar til produktet LOS fornybar energi garanti

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse
energiformene forurenser i svært liten grad og er derfor mye mer miljøvennlige
enn ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne
energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser
miljøet og fører til økt global oppvarming.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra norsk vannkraftproduksjon.

Opprinnelsesgarantier gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar dermed til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med andre energikilder. Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning som har eksistert i Norge siden 2006.

Du fullstendige vilkår her

Ønsker du å lese mer om produktet og bestille?

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Chat med en kundebehandler  

Klikk "chat nå" nede i høyre hjørne

Kontakt oss på telefon 

Tlf: 38 60 85 00

Åpningstid er hverdager mellom 9 - 15


Vi gjør oppmerksom på at samtalene vil bli tatt opp for kvalitetssikring og opplæring. Du som kunde kan reservere deg for opptak. 

Ønsker du å kontakte oss utenfor åpningstid?