Her finner du ofte stilte spørsmål til produktet LOS trygg

Forsikringen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i minst 50 % stilling sammenhengende de siste 6 måneder forut for dato for ufrivillig arbeidsledighet.
Forsikringssummen er kr 3 000 per måned i inntil 4 måneder for et enkelt skadekrav. Den maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt krav ved ufrivillig arbeidsledighet er derfor 12.000 kroner.

Du må sende inn kravet ditt innen 12 måneder etter kravets skadedato. Forsikringsselskapet vil eventuelt ikke være erstatningspliktige hvis erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet.

Se fullstendige vilkår her

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Her finner du utfyllende informasjon om hva forsikringsproduktet dekker 

Ønsker du å lese mer om produktet og bestille?

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Chat med en kundebehandler  

Klikk "chat nå" nede i høyre hjørne

Kontakt oss på telefon 

Tlf: 38 60 85 00

Åpningstid er hverdager mellom 9 - 15


Vi gjør oppmerksom på at samtalene vil bli tatt opp for kvalitetssikring og opplæring. Du som kunde kan reservere deg for opptak. 

Ønsker du å kontakte oss utenfor åpningstid?