Tilbake til Kundeservice

Informasjon til deg som har LOS Forsikring

LOS Forsikring gjelder for hele familien og består av 4 ulike forsikringsdekninger: Strømkontoforsikring, egenandelsforsikring, ulykkesforsikring og dekning av behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade.

Forsikringspremien er kun kr 82 per måned og betales sammen med strømfakturaen.

Vedlegg

- Forsikringsbevis med utdrag av forsikringsvilkår for LOS Forsikring, gjeldende fra 01.04.2014

- Forsikringsvilkår LOS Forsikring, gjeldende fra 01.04.2014

- Skademeldingsskjema

 

Strømkontoforsikring med forsikringssum kr 25 000 per hendelse / per år. Erstatningen overføres til kundens strømkonto hos LOS. 

Strømkontoforsikring gir erstatning ved 3 ulike hendelser (LOS kunden og ektefelle / samboer / partner):

- Ved 100 % sykemelding i mer enn 60 dager sammenhengende som følge av en ulykkesskade

- Ved diagnosefastsettelse av følgende sykdommer: kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS, nyresvikt, varig lammelse.

- Ved opphold på sykehus i mer enn 30 dager sammenhengende som følge av en ulykkesskade

 

Egenandelsforsikring med forsikringssum kr 10 000 per hendelse / per år, til dekning av egenandelen på din villa- innboforsikring ved en elektrisk fenomenskade i forbindelse med kortslutning, lynnedslag og over- og underspenninger i det elektriske tilførselsnettet. 

Ulykkesforsikring dekker hele familien og gir dobbel erstatningssum ved ulykkesskade som skyldes brann eller elektrisk oppvarmet vann/væske

Forsikringssummen ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet bestemmes av familiesammensetningen på skadetidspunktet:

Familieforhold: LOS-kunde Ektefelle / Samboer / Partner Per barn under 20 år
Enslig Kr 1200000    
Ektepar / samboer / partner Kr 600000 Kr 600000  
Enslig m/barn Kr 600000   Kr 600000
Ektepar / samboer / partner m/barn Kr 30000 Kr 30000 Kr 600000

 

Dekning av behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. Forsikringssum ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade samt utgifter til kosmetisk operasjon som følge av brannskader eller pga. elektrisk oppvarmet vann / væske er inntil kr 100 000 per forsikret. 

 

Mer informasjon 
For nærmere informasjon om produktet, fullstendige vilkår og melding av skadetilfeller: 

Kontakt AIG, tlf. 22 00 20 20 

Adresse: Postboks 1588 Vika, 

0118 Oslo. 

Fant du ikke det du lette etter?