Hvilke muligheter har jeg for å klage?

Er det noe du ikke er fornøyd med, ønsker vi at du tar kontakt med oss her

 

Har du vært i kontakt med oss uten vi klarte å løse saken din, finnes det flere klagemuligheter. 

Elklagenemda

En nøytral og uvhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og strømleverandører eller nettselskap. De behandler ikke klager for næringskunder. 

Forbrukertilsynet

Fører tilsyn med at det i markedsføring av strømavtaler gis riktig og fullstendig informasjon. De sikrer også at avtalevilkårene som benyttes av strømleverandørene og nettselskapene er rimelige og balanserte. De tar også imot klager eller tips. 

Forbrukerrådet

En uvhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

LOS er en del av sertifiseringsordningen Trygg strømhandel som ble etablert i 2020. Vi ønsker å bidra til et tryggere og enklere strømmarked for kundene våre.

Les mer om sertifiseringen på Energi Norge sine sider her