pixel code

Strøm og nettleie

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om strøm og nettleie

For spørsmål om strømmåleren og ditt elektriske anlegg, for eksempel om strømmen blir borte, må du kontakte din netteier.

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakter du LOS som din strømleverandør. 

Om du er usikker på hvem din netteier er, finner du det på fakturaen din, eller på Min side.

Det er vanskelig å si hva som er en vanlig pris på strøm i måneden. Strømprisen varierer ut i fra hvor du bor, hvor stor og energieffektiv boligen din er og hvor energismart forbruket ditt er.

Min side får du full oversikt over ditt eget strømforbruk, helt ned til timesbasis, og der beregner vi også hva som er din strømkostnad så langt denne måneden. 

Spotpris betyr at du betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time.

I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned.

Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. 

Påslag er det strømleverandøren tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg.

Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.

Fastpris gir deg én fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid - alt fra tre måneder til fem år.

Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. 

Variabel pris gir deg samme strømpris i en periode på minimum 14 dager, for å gi deg forutsigbarhet og kontroll. Vi varsler eventuelle prisendringer i god tid. 

Elsertifikat er en avgift som myndighetene pålegger oss å ta betalt for. Denne kostnaden er inkludert i påslaget på strømavtalen din.

Pengene går til staten og er øremerket fornybar kraftproduksjon. 

På alle fakturaene fra oss kan du se hvem som er din netteier. Du finner alle fakturaene dine på Min side

Nettleie er det du betaler til ditt lokale nettleieselskap for at de frakter strøm gjennom kabler til huset ditt, og er ofte den største summen på strømregningen.

Den er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker.  Nettleien varierer også litt ut i fra hvor du bor. 

De ulike nettleverandørene som drifter strømnettet har ulike priser, og prisen du betaler for varierer derfor ut i fra hvor du bor. Prisen på nettleie varierer også ut i fra hvor mye strøm du bruker.