Strøm og nettleie

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om strøm og nettleie

Nettleien settes ned på grunn av Statnetts flaskehalsinntekter. Statnetts tillatte inntekt er regulert. Flaskehalsinntektene som tilfaller Statnett, videreføres til Statnetts kunder gjennom reduksjon i tariffer.  

Inntektene brukes til å redusere nettleien i områder med høye strømpriser. 

 

Les mer om Statnetts flaskehalsinntekter her.

Dersom strømmen din er borte eller du opplever problemer med ditt elektriske anlegg, må du kontakte din netteier. 

 

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakter du LOS som din strømleverandør. 

 

Om du er usikker på hvem din netteier er, finner du det på fakturaen din, eller i LOS-appen. 

Ved å skru av hovedsikringen på din måler vil netteier miste kontakten med din måler. Det resulterer til at din netteier stipulerer ditt forbruk. Et stipulert forbruk er ofte høyt og vil føre til høy faktura, men dette vil korrigeres når netteier får kontakt med måleren igjen.

 

For våre kunder er den beste løsningen å ikke skru av sikringen - istedet har netteiere en prosedyre for sine strømmålere hvor strømmen skrus av, men netteier mister ikke kontakt med måleren.

 

Her anbefaler vi at du tar direkte kontakt med din netteier for veiledning, vanligvis har netteiere denne informasjonen på sin nettside. Du kan finne ut hvem som er din netteier i LOS appen eller se på side 2 på din fakturakopi. 

Det er vanskelig å si hva som er en vanlig pris på strøm i måneden. Strømprisen varierer ut i fra hvor du bor, hvor stor og energieffektiv boligen din er og hvor energismart forbruket ditt er.

I LOS-appen får du full oversikt over ditt eget strømforbruk, helt ned til timesbasis, og der beregner vi også hva som er din strømkostnad så langt denne måneden. 

 

For kunder som ønsker sanntidsinformasjon om sitt forbruk kan vi anbefale LOS Live

Spotpris betyr at du betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time.

I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned.

Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. 

Påslag er det strømleverandøren tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg.

Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.

Fastpris gir deg én fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid - alt fra tre måneder til fem år.

Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. 

I motsetning til spotprisavtaler som følger markedssvingningene time for time og dag for dag, gir en variabel strømavtale lik pris gjennom døgnet. Prisen på variable avtaler settes for en periode frem i tid, og kunden varsles 30 dager før prisendring.  

Elsertifikat er en avgift som myndighetene pålegger oss å ta betalt for. Denne kostnaden er inkludert i påslaget på strømavtalen din.

Pengene går til staten og er øremerket fornybar kraftproduksjon. 

På alle fakturaene fra oss kan du se hvem som er din netteier. Du finner alle fakturaene dine i LOS-appen. 

Nettleien er en avgift som blir innkrevd av ditt lokale nettselskap.

Netteierselskapet er dem som eier og drifter strømnettet i området der måleren befinner seg. Nettleien går til å dekke kostnader knyttet til selve frakten av strømmen til din bolig - deriblant vedlikehold og oppgradering av strømnettet, linjerydding og felling av skog.

Netteierselskapet fastsetter selv prisen på nettleien, men den er under kontroll av Norges vassdrag- og energidirektorat. Du kan lese mer om nettleien på NVE sine nettsider her 

Nettleien er med andre ord helt uavhengig av din strømleverandør, og vi har dessverre ingen påvirkning på denne.

For ytterligere spørsmål, så ber vi om at du tar direkte kontakt med netteierselskapet

Tidligere besto nettleien av 2 ulike deler - et fastledd og et variabelt ledd kalt energiledd.

Fastleddet besto av x-antall kroner per dag/måned, og gikk til å dekke administrative utgifter knyttet til ditt kundeforhold hos netteieren, som for eksempel måling, avregning, fakturering og lignende.

Energileddet besto av x-antall ører per kWh, og gikk til å dekke din belastning av strømnettet.

Fra i år vil fastleddet bli et kapasitetsledd. Alle kunder vil få differensiert kapasitetsleddet etter kundens utnyttelse av strømnettet. Kapasitetsleddet prises ut i fra gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene innenfor en måned. Kapasitetsleddet vil ha trinn med ulike intervaller, og prisen vil stige jo mer strøm du bruker på en gang.

Nettleien vil også ha et energiledd som tidligere. Nytt er imidlertid at energileddet vil ha ulik pris på dag og natt, med lavere pris om natten

En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn der du har den høyeste belastningen på nettet.

Når det skal beregnes hvilket kapasitetsledd du som kunde havner på en måned er det snittet av de tre høyeste døgnmaksene som legges til grunn.

Alle netteiere i Norge endrer den eksisterende nettleiemodellen. Ny nettleiemodell ble i sin tid politisk bestemt med et mål å bruke strømnettet vårt smartere. Det vil minske behovet for kostbare investeringer, og redusere unødvendig utbygging av kraftlinjer i norsk natur.

Selv om formålet med ny nettleie er å jevne ut strømforbruket sitt, må vi aldri la det gå på bekostning av brannsikkerheten. Vi minner derfor om at du må være våken og tilstede når du bruker elektriske apparater.

Ny nettleie skal belønne kunder som kutter toppene i strømforbruket sitt. Forbrukstoppene får de fleste om morgenen når de skal til skole og jobb, og på ettermiddagen når de kommer hjem. Det er så enkelt at når du kutter toppene, så kutter du kostnadene.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen. Jo mindre strøm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg. I tillegg vil den som klarer å flytte noe forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddagen til senere på kvelden, kunne spare penger.

Du betaler en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på natten enn på dagen.

Kapasitetsleddet (tidligere fastledd) avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet kaller vi månedsmaks og det danner grunnlaget for kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10.

Selv om formålet med ny nettleie er å jevne ut strømforbruket sitt, må vi aldri la det gå på bekostning av brannsikkerheten. Vi minner derfor om at du må være våken og tilstede når du bruker elektriske apparater.

Husk at feil på elektriske apparater kan skje til alle tider på døgnet, derfor er det viktig å følge brannvesenets råd om røykvarslere og andre sikkerhetstiltak. Og husk at jevnere strømbruk i seg selv minsker faren for overbelastning og brann i elektriske anlegg.

Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men det frarådes å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme eller sover

Du kan følge med på forbruket ditt i LOS-appen. Forbrukshistorikken på Min side og i appen vil være 1-2 dager forsinket.

Årsaken til denne forsinkelsen er at vi ikke mottar forbrukstallene direkte fra strømmåleren din - forbrukstallene går gjennom flere systemer før vi kan legge de ut, blant annet Elhub som er et felles datasystem for alle strømleverandørene og netteierne i Norge. Vi legger ut forbrukstallene fortløpende så fort vi mottar de hos oss.

Dette er helt uavhengig av hvilken strømleverandør man har ettersom alle strømleverandørene henter inn forbrukstallene på samme måte.

Det finnes for øvrig tilleggsutstyr som man kan koble direkte til strømmåleren slik at man kan hente ut sanntidshistorikk.

Vi tilbyr vår egen løsning for uthenting av sanntidsdata – LOS live.

Med denne tjenesten kan du nå få tilgang til live data fra strømmåleren din rett inn i LOS-appen. På denne måten kan du se hvor mye strøm du bruker akkurat nå, slik at du kan ta grep for å redusere forbruket ditt.

Du kan lese mer om LOS live her 

Alternativet er å bruke netteier sin min side. Din lokale netteier har innlogging til min side. Vi anbefaler å logge inn der og ta det i bruk. Der kan du få oversikt over forbruk pr dag, uke, måned eller år. Oversikten pr uke viser når på døgnet du bruker mest strøm, og kan være et viktig hjelpemiddel til å jevne ut strømforbruket.

Har du spørsmål om den nye nettleiemodellen?

1. juli innførte netteiere over hele landet nye priser på nettleia, som vil påvirke deg og strømregningen din.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Chat med en kundebehandler  

Klikk "chat nå" nede i høyre hjørne

Kontakt oss på telefon 

Tlf: 38 60 85 00

Åpningstid er hverdager mellom 9 - 15


Vi gjør oppmerksom på at samtalene vil bli tatt opp for kvalitetssikring og opplæring. Du som kunde kan reservere deg for opptak. 

Ønsker du å kontakte oss utenfor åpningstid?