pixel code

Strøm og nettleie

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om strøm og nettleie

For spørsmål om strømmåleren og ditt elektriske anlegg, for eksempel om strømmen blir borte, må du kontakte din netteier.

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakter du LOS som din strømleverandør. 

Om du er usikker på hvem din netteier er, finner du det på fakturaen din, eller på Min side.

Det er vanskelig å si hva som er en vanlig pris på strøm i måneden. Strømprisen varierer ut i fra hvor du bor, hvor stor og energieffektiv boligen din er og hvor energismart forbruket ditt er.

Min side får du full oversikt over ditt eget strømforbruk, helt ned til timesbasis, og der beregner vi også hva som er din strømkostnad så langt denne måneden. 

Spotpris betyr at du betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time.

I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned.

Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. 

Påslag er det strømleverandøren tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg.

Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.

Fastpris gir deg én fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid - alt fra tre måneder til fem år.

Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. 

Variabel pris gir deg samme strømpris i en periode på minimum 14 dager, for å gi deg forutsigbarhet og kontroll. Vi varsler eventuelle prisendringer i god tid. 

Elsertifikat er en avgift som myndighetene pålegger oss å ta betalt for. Denne kostnaden er inkludert i påslaget på strømavtalen din.

Pengene går til staten og er øremerket fornybar kraftproduksjon. 

På alle fakturaene fra oss kan du se hvem som er din netteier. Du finner alle fakturaene dine på Min side

Nettleie er det du betaler til ditt lokale nettleieselskap for at de frakter strøm gjennom kabler til huset ditt. Nettleie er en avgift som dekker utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. 

 

Den er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker.  Nettleien varierer også litt ut i fra hvor du bor. 

De ulike nettleverandørene som drifter strømnettet har ulike priser, og prisen du betaler for varierer derfor ut i fra hvor du bor. Prisen på nettleie varierer også ut i fra hvor mye strøm du bruker. 

Strømprisene varierer fra time til time. Det er flere ting som påvirker prisene – blant annet tilbud og etterspørsel. Vi ser derfor at prisene øker på de tidene av døgnet hvor folk flest bruker mest strøm - som for eksempel på morgenen når vi står opp, dusjer, skrur på kaffemaskinene og gjør oss klare for en ny dag, og på ettermiddagen og kvelden når vi kommer hjem, lager middag, setter på vaskemaskinen, ser på TV, osv.  
 


Som strømleverandør så kan vi dessverre ikke påvirke dette da strømprisene fastsettes på den nordiske strømbørsen NordPool. De beste grepene man kan ta for å påvirke totalbeløpet på fakturaen er å være bevisst på strømforbruket sitt. Vi har samlet våre aller beste sparetips her: https://www.los.no/energilosen/stromsparing/ 

Med “spotpris” så mener vi at du betaler det samme for strømmen som vi kjøper den inn for på den nordiske strømbørsen NordPool. Vi anbefaler alltid spotpris da det er dette som har vist seg å være det mest gunstige over tid. Med spotpris så følger man med andre ord markedsprisen time for time - både når den går opp og når den går ned. 
 


Med variabel strømpris så betaler man en ørepris per kWh som inkluderer både mva. og påslag, og prisendringer varsles alltid 14 dager i forkant. Prisendringene følger strømmarkedet, men varierer ikke på timebasis slik spotprisen gjør. På denne måten får man en jevnere prisutvikling og man vet alltid hva man skal betale for strømmen. Dette gir forutsigbarhet og mindre risiko for variasjon.

Nettleien er inndelt i 2 ulike deler – fastledd og energiledd. Fastleddet betales for å være tilknyttet strømnettet, og energileddet går til å dekke belastningen av strømnettet i forbindelse med frakten av strømmen til din bolig. Energileddet består av x-antall ører som ganges med forbruket i den aktuelle perioden. Du betaler derfor ikke for dobbelt forbruk – alle i Norge betaler nettleie til sitt lokale netteierselskap.