Tilbake til Kundeservice

Strømpris

Innkjøpspris og spotpris er to ulike begreper som brukes om samme type avtale.

Med strømavtalen LOS Strøm Innkjøpspris får du strøm til innkjøpspris. Dette er den samme prisen som LOS betaler på den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Ofte stilte spørsmål

Historiske strømpriser

Trykk for å lese spørsmålets svar

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool.
Lurer du på hva strømprisen var i 2017? I tabellene nedenfor finner du svaret.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)

Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 39,12 35,23 36,42 32,16 34,82
Februar 46,30 35,27 22,92 30,77 31,56
Mars 53,15 35,13 25,24 26,78 27,42
April 46,75 34,34 25,54 26,49 24,27
Mai 39,46 32,95 26,28 22,67 19,69
Juni 52,86 27,90 28,11 14,84 19,48
Juli 62,34 30,80 27,42 9,99 28,08
August 61,85 31,22 25,15 12,66 30,74
September 55,94 35,18 27,30 15,05 33,93
Oktober 49,51 32,43 36,97 24,86 28,53
November 57,77  37,62 45,11 28,81 29,77
Desember   38,25 37,23 21,00 35,06


Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 38,93 34,07 31,04 31,94 34,76
Februar 46,21 35,10 22,92 30,77 31,29
Mars 50,20 35,07 25,24 26,78 27,29
April 46,43  33,82 25,54 26,41 23,74
Mai 39,46 32,90 26,28 22,67 19,66
Juni 52,86 27,91 28,11 14,84 19,49
Juli 61,17 30,80 27,42 10,01 28,08
August 60,92 31,09 25,15 13,19 30,75
September 55,93  35,10 26,81 15,05 33,93
Oktober 49,50 31,87 34,65 24,86 28,53
November 57,76 37,56 41,68 28,40 29,64
Desember   38,25 34,79 20,74 34,91

 

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 38,97 33,97 33,98 34,04 34,46
Februar 47,54 36,32 23,23 30,60 31,77
Mars 53,80 35,38 25,48 27,35 28,23
April 47,12 34,24 26,11 27,39 28,56
Mai 40,65  34,73 27,37 24,90 35,16
Juni 53,57 29,39 35,88 16,04 31,58
Juli 62,02 29,42 34,50 10,12 31,10
August 61,80 32,25 34,52 15,79 34,25
September 58,77 38,54 32,56 23,63 37,26
Oktober 50,88 33,64 40,76 25,81 33,72
November 56,97 38,39 47,85 27,65 33,70
Desember   37,11 36,44 22,04 35,44

 

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 30,00 23,43 26,78 27,23 27,57
Februar 36,14  24,69 18,06 24,48 25,42
Mars 43,00 22,10 19,75 21,87 22,59
April 38,09 22,34 19,45 21,64 22,72
Mai 34,10 24,14 20,82 19,10 28,13
Juni 42,82 22,01 23,14 11,68 24,64
Juli 48,18 18,47 24,21 7,84 24,60
August 48,25 19,34 24,09 10,78 27,38
September 46,34 25,87 22,97 18,34 29,77
Oktober 41,74 26,55 25,30 18,87 27,09
November 45,04 30,60 29,02 20,96 26,96
Desember   29,06 25,23 16,36 28,35

 

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 38,96 33,66 31,09 31,98 33,37
Februar 46,23  34,83 22,87 30,77 31,41
Mars 50,78 35,07 25,23 26,66 27,27
April 46,79 34,35 25,55 26,41 23,97
Mai 39,43 32,87 26,28 22,67 19,69
Juni 52,78 27,73 27,89 14,84 19,48
Juli 61,13 30,76 26,02 9,99 27,99
August 60,89 31,05 24,27 12,30 30,63
September 55,79  35,10 24,36 15,05 33,93
Oktober 47,10 32,43 34,76 24,86 28,53
November 56,77 37,54 42,92 28,40 29,76
Desember   38,25 34,96 20,80 34,96

Nord Pool - Strømbørsen

Trykk for å lese spørsmålets svar

Nord Pool eies av de nordiske landene i fellesskap, og er Europas ledende strømbørs med kunder fra over 20 land.

Enkelt sagt er dette en markedsplass for selgere og kjøpere av strøm. Her kjøper alle strømleverandører, LOS inkludert, strøm fra strømprodusenter til lavest mulig pris. Deretter selger de strømmen videre til deg.

Prisene beregnes ut fra den gjennomsnittlige innkjøpsprisen på Nord Pool. Denne referanseprisen brukes både av de som produserer strøm (for eksempel Agder Energi) og de som selger strøm (for eksempel LOS).

Har du valgt strømavtalen som heter LOS Strøm Innkjøpspris? Da har du hele tiden samme strømpris som prisen på Nord Pool. Dette kalles derfor en spotprisavtale.

Hva blir strømprisen?

Trykk for å lese spørsmålets svar

Strømprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool forandrer seg fra time til time. Her kan du lese mer om hvilke faktorer som påvirker strømprisen.

På kort sikt påvirkes markedsprisen av:
Hvor mye strøm markedet bruker.
Hvor mye vann som finnes i kraftverkenes magasiner.
Hvor mye strøm som leveres fra kjernekraft og vindkraft.
Råvarepriser på gass, olje og kull.
Prisen på CO2-kvoter.


På lang sikt påvirkes også markedsprisen av:
Hvordan strømforbruket utvikler seg.
Hvor mye strøm kraftverkene kan produsere.
Kapasiteten i strømkablene som importerer og eksporterer strøm til utlandet.


Ulike kilder, ulike produksjonskostnader
Hvor mye strømmen koster, bestemmes først og fremst av tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet. Men utviklingen utenfor Norden spiller også inn her.

I kraftmarkedet produseres den billigste strømmen først. Når forbruket øker, som for eksempel vinterkulda, må kraftmarkedet hente inn mer energi fra flere kraftkilder.

Kraften fra vann, vind og gass koster ikke det samme  å produsere. Derfor blir den ekstra energien ofte dyrere. Dermed stiger også markedsprisen når etterspørselen øker.

Vannkraften og kjernekraften koster minst å produsere. Men det er naturen som bestemmer hvor stor vannkraftproduksjonen kan bli.
Når det er mye nedbør, kommer det mer vann i magasinene, og prisen kan holdes lav. Derfor betyr været mye for både produksjonsmengden og strømprisen.

Hvor mye strøm har vi tilgjengelig? Og hvor mye trenger vi? Det er forholdet mellom disse to faktorene som bestemmer strømprisen. Hver dag velger det nordiske kraftmarkedet den billigste måten å skaffe nok kraft på til sine innbyggere.

Elsertifikater

Trykk for å lese spørsmålets svar

Hva er elsertifikater?

Elsertifikater er en lovpålagt, økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.

Les mer på nve.no/elsertifikater

 

Hvor mye koster elsertifikater?
For en gjennomsnittlig husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh, vil sertifikatkostnaden i 2016 komme på rundt 750 kroner.

Dersom sertifikatprisen forblir uendret, vil kostnaden for våre kunder  i 2020 utgjøre ca 800 kroner per år. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar kundens totale strømutgifter noe ned igjen. Kostnaden for elsertifikatordningen blir dermed et spleiselag mellom strømkundene og de eksisterende kraftprodusentene.

 

Hva er forskjellen på opprinnelsesgarantier og elsertifikater?
Dette er to ulike virkemidler som vil oppnå et felles mål - nemlig å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon.

Elsertifikater er en lovpålagt, norsk-svensk ordning som støtter ny utbygging av fornybar kraftproduksjon.

Opprinnelsesgarantier er en frivillig, europeisk ordning som gir forbrukeren mulighet til å støtte fornybar produksjon.
En opprinnelsesgaranti dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder, som for eksempel vann, vind eller sol.

NVE Varedeklarasjon 2016

Trykk for å lese spørsmålets svar

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider hvert år en nasjonal varedeklarasjonen for elektrisitet som gjelder norske kunder som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti.

Varedeklarasjon publiseres cirka et halvt år etter årsslutt og er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. 

Det forbrukes stadig flere opprinnelsesgarantier i Norge, i tillegg øker eksporten av opprinnelsesgarantier til utlandet. Det får konsekvenser for norske strømkunder som ikke kjøper garantier for at strømmen som leveres kommer fra fornybare energikilder.

På grunn av eksport av opprinnelsesgarantier og import av kraft vil 84 % av forbruket som ikke kjøper opprinnelsesgarantert kraft tilsvare europeisk produksjonssammensetning. Denne består blant annet av kjernekraft og fossile energikilder. 

Stadig flere privatkunder kjøper opprinnelsesgaranti for å minimere sitt fotavtrykk.
Hos LOS kan du kjøpe Fornybar Energi Garanti og bidra til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Du kan lese mer om Varedeklarasjon på nve.no 

Fant du ikke det du lette etter?