Tilbake til Kundeservice

Elsertifikater

Hva er elsertifikater?

Elsertifikater er en lovpålagt, økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.

Les mer på nve.no/elsertifikater

 

Hvor mye koster elsertifikater?
For en gjennomsnittlig husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh, vil sertifikatkostnaden i 2016 komme på rundt 750 kroner.

Dersom sertifikatprisen forblir uendret, vil kostnaden for våre kunder  i 2020 utgjøre ca 800 kroner per år. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar kundens totale strømutgifter noe ned igjen. Kostnaden for elsertifikatordningen blir dermed et spleiselag mellom strømkundene og de eksisterende kraftprodusentene.

 

Hva er forskjellen på opprinnelsesgarantier og elsertifikater?
Dette er to ulike virkemidler som vil oppnå et felles mål - nemlig å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon.

Elsertifikater er en lovpålagt, norsk-svensk ordning som støtter ny utbygging av fornybar kraftproduksjon.

Opprinnelsesgarantier er en frivillig, europeisk ordning som gir forbrukeren mulighet til å støtte fornybar produksjon.
En opprinnelsesgaranti dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder, som for eksempel vann, vind eller sol.

Fant du ikke det du lette etter?