Tilbake til Kundeservice

Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør. 

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Januar 30,51 68,24 39,12 35,23 36,42 32,16  
Februar 15,79 56,44 46,30 35,27 22,92 30,77  
Mars 11,26 51,07 53,15 35,13 25,24 26,78  
April 6,66 49,73 46,75 34,34 25,54 26,49  
Mai 9,94 48,24 39,46 32,95 26,28 22,67  
Juni 1,95 36,65 52,86 27,90 28,11 14,84  
Juli   42,23 62,34 30,80 27,42 9,99  
August   43,25 61,85 31,22 25,15 12,66  
September   37,08 55,94 35,18 27,30 15,05  
Oktober   46,42 49,51 32,43 36,97 24,86  
November   53,45 57,77 37,62 45,11 28,81  
Desember   47,70 63,50 38,25 37,23 21,00  


Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Januar 30,51 67,94 38,93 34,07 31,04 31,94  
Februar 15,64 56,35 46,21 35,10 22,92 30,77  
Mars 11,22 51,05 50,20 35,07 25,24 26,78  
April 6,66 49,78 46,43 33,82 25,54 26,41  
Mai 9,91 48,24 39,46 32,90 26,28 22,67  
Juni 1,95 36,82 52,86 27,91 28,11 14,84  
Juli   42,23 61,17 30,80 27,42 10,01  
August   43,25 60,92 31,09 25,15 13,19  
September   37,30 55,93 35,10 26,81 15,05  
Oktober   46,37 49,50 31,87 34,65 24,86  
November   53,38 57,76 37,56 41,68 28,40  
Desember   47,56 63,47 38,25 34,79 20,74  

 

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Januar 29,12 64,12 38,97 33,97 33,98 34,04  
Februar 17,43 55,17 47,54 36,32 23,23 30,60  
Mars 12,53 49,97 53,80 35,38 25,48 27,35  
April 6,61 49,70 47,12 34,24 26,11 27,39  
Mai 12,00 47,15 40,65 34,73 27,37 24,90  
Juni 4,22 31,66 53,57 29,39 35,88 16,04  
Juli   41,57 62,02 29,42 34,50 10,12  
August   45,63 61,80 32,25 34,52 15,79  
September   41,38 58,77 38,54 32,56 23,63  
Oktober   46,25 50,88 33,64 40,76 25,81  
November   52,22 56,97 38,39 47,85 27,65  
Desember   44,69 62,70 37,11 36,44 22,04  

 

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Januar 23,26 50,10 30,00 23,43 26,78 27,23  
Februar 13,91 44,13 36,14 24,69 18,06 24,48  
Mars 10,02 39,98 43,00 22,10 19,75 21,87  
April 5,39 39,70 38,09 22,34 19,45 21,64  
Mai 9,77 37,81 34,10 24,14 20,82 19,10  
Juni 3,38 25,38 42,82 22,01 23,14 11,68  
Juli   33,12 48,18 18,47 24,21 7,84  
August   36,10 48,25 19,34 24,09 10,78  
September   33,05 46,34 25,87 22,97 18,34  
Oktober   36,62 41,74 26,55 25,30 18,87  
November   41,40 45,04 30,60 29,02 20,96  
Desember   35,71 49,64 29,06 25,23 16,36  

 

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Januar 30,50 67,89 38,96 33,66 31,09 31,98  
Februar 15,79 56,38 46,23 34,83 22,87 30,77  
Mars 11,26 51,07 50,78 35,07 25,23 26,66  
April 6,66 49,78 46,79 34,35 25,55 26,41  
Mai 9,94 48,24 39,43 32,87 26,28 22,67  
Juni 1,95 36,65 52,78 27,73 27,89 14,84  
Juli   42,23 61,13 30,76 26,02 9,99  
August   43,25 60,89 31,05 24,27 12,30  
September   37,08 55,79 35,10 24,36 15,05  
Oktober   46,42 47,10 32,43 34,76 24,86  
November   53,57 56,77 37,54 42,92 28,40  
Desember   47,72 63,32 38,25 34,96 20,80  

Fant du ikke det du lette etter?