Tilbake til Kundeservice

Historiske strømpriser

Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer lovpålagte elsertifikater og eventuelle påslag fra din leverandør i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

Måned/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 68,24 39,12 35,23 36,42 32,16 34,82
Februar 56,44 46,30 35,27 22,92 30,77 31,56
Mars 51,07 53,15 35,13 25,24 26,78 27,42
April 49,73 46,75 34,34 25,54 26,49 24,27
Mai   39,46 32,95 26,28 22,67 19,69
Juni   52,86 27,90 28,11 14,84 19,48
Juli   62,34 30,80 27,42 9,99 28,08
August   61,85 31,22 25,15 12,66 30,74
September   55,94 35,18 27,30 15,05 33,93
Oktober   49,51 32,43 36,97 24,86 28,53
November   57,77 37,62 45,11 28,81 29,77
Desember   63,50 38,25 37,23 21,00 35,06


Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 67,94 38,93 34,07 31,04 31,94 34,76
Februar 56,35 46,21 35,10 22,92 30,77 31,29
Mars 51,05 50,20 35,07 25,24 26,78 27,29
April 49,78 46,43 33,82 25,54 26,41 23,74
Mai   39,46 32,90 26,28 22,67 19,66
Juni   52,86 27,91 28,11 14,84 19,49
Juli   61,17 30,80 27,42 10,01 28,08
August   60,92 31,09 25,15 13,19 30,75
September   55,93 35,10 26,81 15,05 33,93
Oktober   49,50 31,87 34,65 24,86 28,53
November   57,76 37,56 41,68 28,40 29,64
Desember   63,47 38,25 34,79 20,74 34,91

 

Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 64,12 38,97 33,97 33,98 34,04 34,46
Februar 55,17 47,54 36,32 23,23 30,60 31,77
Mars 49,97 53,80 35,38 25,48 27,35 28,23
April 49,70 47,12 34,24 26,11 27,39 28,56
Mai   40,65 34,73 27,37 24,90 35,16
Juni   53,57 29,39 35,88 16,04 31,58
Juli   62,02 29,42 34,50 10,12 31,10
August   61,80 32,25 34,52 15,79 34,25
September   58,77 38,54 32,56 23,63 37,26
Oktober   50,88 33,64 40,76 25,81 33,72
November   56,97 38,39 47,85 27,65 33,70
Desember   62,70 37,11 36,44 22,04 35,44

 

Nord-Norge - Tromsø (NO4)
Prisene er oppgitt uten mva.

Måned/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 50,10 30,00 23,43 26,78 27,23 27,57
Februar 44,13 36,14 24,69 18,06 24,48 25,42
Mars 39,98 43,00 22,10 19,75 21,87 22,59
April 39,70 38,09 22,34 19,45 21,64 22,72
Mai   34,10 24,14 20,82 19,10 28,13
Juni   42,82 22,01 23,14 11,68 24,64
Juli   48,18 18,47 24,21 7,84 24,60
August   48,25 19,34 24,09 10,78 27,38
September   46,34 25,87 22,97 18,34 29,77
Oktober   41,74 26,55 25,30 18,87 27,09
November   45,04 30,60 29,02 20,96 26,96
Desember   49,64 29,06 25,23 16,36 28,35

 

Vest-Norge - Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.

Måned/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Januar 67,89 38,96 33,66 31,09 31,98 33,37
Februar 56,38 46,23 34,83 22,87 30,77 31,41
Mars 51,07 50,78 35,07 25,23 26,66 27,27
April 49,78 46,79 34,35 25,55 26,41 23,97
Mai   39,43 32,87 26,28 22,67 19,69
Juni   52,78 27,73 27,89 14,84 19,48
Juli   61,13 30,76 26,02 9,99 27,99
August   60,89 31,05 24,27 12,30 30,63
September   55,79 35,10 24,36 15,05 33,93
Oktober   47,10 32,43 34,76 24,86 28,53
November   56,77 37,54 42,92 28,40 29,76
Desember   63,32 38,25 34,96 20,80 34,96

Fant du ikke det du lette etter?