Tilbake til Kundeservice

Hva blir strømprisen?

Strømprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool forandrer seg fra time til time. Her kan du lese mer om hvilke faktorer som påvirker strømprisen.

På kort sikt påvirkes markedsprisen av:
Hvor mye strøm markedet bruker.
Hvor mye vann som finnes i kraftverkenes magasiner.
Hvor mye strøm som leveres fra kjernekraft og vindkraft.
Råvarepriser på gass, olje og kull.
Prisen på CO2-kvoter.


På lang sikt påvirkes også markedsprisen av:
Hvordan strømforbruket utvikler seg.
Hvor mye strøm kraftverkene kan produsere.
Kapasiteten i strømkablene som importerer og eksporterer strøm til utlandet.


Ulike kilder, ulike produksjonskostnader
Hvor mye strømmen koster, bestemmes først og fremst av tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet. Men utviklingen utenfor Norden spiller også inn her.

I kraftmarkedet produseres den billigste strømmen først. Når forbruket øker, som for eksempel vinterkulda, må kraftmarkedet hente inn mer energi fra flere kraftkilder.

Kraften fra vann, vind og gass koster ikke det samme  å produsere. Derfor blir den ekstra energien ofte dyrere. Dermed stiger også markedsprisen når etterspørselen øker.

Vannkraften og kjernekraften koster minst å produsere. Men det er naturen som bestemmer hvor stor vannkraftproduksjonen kan bli.
Når det er mye nedbør, kommer det mer vann i magasinene, og prisen kan holdes lav. Derfor betyr været mye for både produksjonsmengden og strømprisen.

Hvor mye strøm har vi tilgjengelig? Og hvor mye trenger vi? Det er forholdet mellom disse to faktorene som bestemmer strømprisen. Hver dag velger det nordiske kraftmarkedet den billigste måten å skaffe nok kraft på til sine innbyggere.

Fant du ikke det du lette etter?