alt-test is important

LOS fornybar

Hos LOS er det enkelt å velge bærekraftig. Med LOS fornybar får du strøm med opprinnelsesgaranti fra norsk vannkraft. Få god energi, helt enkelt - du også!

LOS fornybar er en spotprisavtale som følger strømbørsen time for time. Avtalen inkluderer opprinnelsesgaranti, som sikrer at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruker. I LOS kjøper vi alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjon på Agder.

LOS er en av Norges største strømleverandører, og leverer strøm til privatkunder over hele landet. I 2019 gikk LOS til topps på EPSI's nasjonale måling av kundetilfredshet og lojalitet blant landets strømleverandører.

Strømavtalen LOS fornybar gir deg:

Bestill LOS fornybar

Mer å vite

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi er det evige kretsløpet fra energikilder som aldri går tomme og som ikke forurenser. Vannkraft, solenergi og vindkraft er fornybare energikilder.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

Hva er opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjon på Agder, nærmere bestemt fra Logna kraftverk.

Kraftstasjonen ligger i elven Logna, som er den lengste tilførselselva til Mandalselva. Kraftstasjonen utnytter et fall på 154 meter fra Juvatn til Svartevatn.

Mer om kraftproduksjonen fra dette anlegget kan du lese på Agder Energi sine hjemmesider.

Logna kraftverk