LOS-fondet oppfyller drømmer

LOS-fondet deler årlig ut en million kroner til barn og unge på Sørlandet. Vi ønsker å bidra til at små og store drømmer kan realiseres - og at unge kan få hjelp til å satse på drømmen.

Hvem kan søke?
Har du en drøm eller et talent som du ønsker å utvikle videre? Lag, foreninger eller enkeltpersoner under 18 år kan søke. Her kan du se kriteriene for LOS-fondet.  Se tidligere vinnere her.

Hva kan du få i støtte?
Fire ganger i året deler vi ut støtte gjennom LOS-fondet.

I tre av tildelingene (mars, mai og desember) deler vi ut 225.000 kroner til 10 vinnere, fordelt på 60.000 kroner, 40.000 kroner, 3x25.000 kroner og 5x10.000 kroner. 

En gang i året gjennomfører vi LOS-fondets drømmefinale, hvor tre finalister mottar 300.000 kroner, fordelt på 150.000 kroner, 100.000 kroner og 50.000 kroner. 

Når kan du søke?
Vi har fire søknadsfrister gjennom året:
15. mars 
15. mai
10. juni (Drømmefinalen)
1. desember

Om din søknad ikke blir blant vinnerne, har du mulighet til å søke på nytt.