pixel code

Mer enn en million kroner til barn og unge på Agder

LOS-fondet deler årlig ut over en million kroner til barn og unge på Sørlandet. Vi ønsker å bidra til at små og store drømmer kan realiseres - og at unge kan få hjelp til å satse på drømmen. I 2021 øker vi aldersgrensen til 20 år - og har også økt tildelingen med 150 000 kroner årlig for at lag og foreninger kan søke direkte om støtte til drakter/uniformer.

LOS-fondets drømmefinale 2021

Nå kan du søke om å bli drømmefinalist i LOS-fondets store drømmefinale 2021. Søknadsfrist er 25. juni!

Les mer

Hvem kan søke?
Barn og unge under 21 år som bor på Agder, samt lag og foreninger som jobber med barn og unge, kan søke støtte fra LOS-fondet. I 2021 øker vi aldersgrensen fra 18 til 20 år.

Har du en drøm, et talent du ønsker å videreutvikle eller et prosjekt for barn og unge - ønsker vi å høre fra deg!   

Nytt i 2021 er at det nå også kan søkes om støtte til drakt- og uniformer.  

Her kan du se kriteriene for LOS-fondet.  Se tidligere vinnere her.

Hva kan du få i støtte?
Fire ganger i året deler vi ut støtte gjennom LOS-fondet, med til sammen 1.150.000 kroner. 

I tre av tildelingene (mars, mai og desember) deler vi ut totalt 225.000 kroner, fordelt på 60.000 kroner, 40.000 kroner, 3x25.000 kroner og 5x10.000 kroner. I tillegg kommer 50.000 kroner fordelt på 5x10.000 kroner i LOS-fondets drakt- og uniformstøtte. 

En gang i året gjennomfører vi LOS-fondets drømmefinale, hvor tre finalister mottar 300.000 kroner, fordelt på 150.000 kroner, 100.000 kroner og 50.000 kroner. 

Når du søker, må du i skjemaet velge enten ordinær støtte fra LOS-fondet eller LOS-fondet drakt og uniform. Det er mulig å søke om begge deler, men da må du levere to søknader. 

Når kan du søke?
Vi har fire søknadsfrister gjennom året:
15. mars 
15. mai
25. juni (for søknader til LOS-fondets drømmefinale)
1. desember

Vinner du ikke frem med søknaden din, har du mulighet til å søke flere ganger. Lykke til!