pixel code

Mer enn en million kroner til barn og unge på Agder

LOS-fondet deler årlig ut over en million kroner til barn og unge på Sørlandet. Vi ønsker å bidra til at små og store drømmer kan realiseres - og at unge kan få hjelp til å satse på drømmen. I 2021 øker vi aldersgrensen til 20 år - og har også økt tildelingen med 150 000 kroner årlig for at lag og foreninger kan søke direkte om støtte til drakter/uniformer.

Hvem kan søke?
Barn og unge under 21 år som bor på Agder, samt lag og foreninger som jobber med barn og unge, kan søke støtte fra LOS-fondet. I 2021 øker vi aldersgrensen fra 18 til 20 år.

Har du en drøm, et talent du ønsker å videreutvikle eller et prosjekt for barn og unge - ønsker vi å høre fra deg!   

Nytt i 2021 er at det nå også kan søkes om støtte til drakt- og uniformer.  

Her kan du se kriteriene for LOS-fondet.  Se tidligere vinnere her.

Hva kan du få i støtte?
Fire ganger i året deler vi ut støtte gjennom LOS-fondet, med til sammen 1.150.000 kroner. 

I tre av tildelingene (mars, mai og desember) deler vi ut totalt 225.000 kroner, fordelt på 60.000 kroner, 40.000 kroner, 3x25.000 kroner og 5x10.000 kroner. I tillegg kommer 50.000 kroner fordelt på 5x10.000 kroner i LOS-fondets drakt- og uniformstøtte. 

En gang i året gjennomfører vi LOS-fondets drømmefinale, hvor tre finalister mottar 300.000 kroner, fordelt på 150.000 kroner, 100.000 kroner og 50.000 kroner. 

Når du søker, må du i skjemaet velge enten ordinær støtte fra LOS-fondet eller LOS-fondet drakt og uniform. Det er mulig å søke om begge deler, men da må du levere to søknader. 

Når kan du søke?
Vi har fire søknadsfrister gjennom året:
15. mars 
15. mai
25. juni (for søknader til LOS-fondets drømmefinale)
1. desember

Vinner du ikke frem med søknaden din, har du mulighet til å søke flere ganger. Lykke til!