Blå Kors Vision skatepark

Blå Kors Kristiansand (BKK) påtok seg i 2017 ansvaret for å videreføre driften av Vision Skatepark. I sitt utadrettede arbeid drømmer de nå om en mobil skaterampe som kan brukes ute i bysentrum i Kristiansand og i mange lokalmiljøer i Agder.

Andreas Widerøe er leder for Vision Skatepark. Han mener det er viktig at driften ved den populære skateparken i Kristiansand videreføres, men også at man tenker nytt.

− Vision Skatepark er et sted for unge som driver med skating, BMX, parkour, rulleskøyter og sparkesykkel. Vi legger vekt på å skape trygghet, gode relasjoner og mestringsopplevelser i et inkluderende og rusfritt miljø. Dette er investering som gir avkastning på sikt, men vi ser allerede synlige resultater av skateparkens drift, forteller Andreas. Nå vil han få skatetilbudet ut til flere.

− Vi vil at barn og unge skal ha like forutsetninger for å delta på aktiviteter på fritiden. Forskning viser at for eksempel svak økonomi er en hindring for mange i å delta på organiserte aktiviteter, idrett og kultur. Geografi kan også slå ulikt ut med tanke på deltagelse. Derfor vil vi i tiden fremover, og som en del av prosjektene våre, reise ut og treffe unge der de bor, forteller Andreas.

Drømmen for BKKs utadrettede arbeid er en mobil skaterampe som kan brukes ute i bysentrum i Kristiansand og i mange lokalmiljøer på Agder. Skaterampen vil være 1,40 meter høy, 6 meter lang og 3 meter bred. I tillegg ønsker BKK en scene som kan brukes i sammenheng med skaterampen.

− Vi opplever hver dag at de unge som er innom skateparken opplever stor mestringsglede, og at nye relasjoner skapes. Skateparken og miljøet der, er en viktig sosial arena. Med støtte fra LOS Fondet kan vi ta skaterampen ut der folk er, sier Andreas Widerøe, som håper flest mulig stemmer på deres prosjekt.