Risør Ungdomsteater

Risør ungdomsteater er Sørlandets største teater for ungdom mellom 13 og 18 år. De siste ti årene har årlig mellom 40 og 50 ungdommer vært med i teateret som skuespillere, dansere, sangere og musikere. I forkant av ny teatersesong er drømmen å få ferdigstilt det nye Scenehuset.

− Teateret har fått tilgang til et hus i nærheten av Risørhuset, der teateret kan holde ukentlige øvelser. Vi har tidligere fått tippemidler til huset, og har dermed fått rustet opp en god del. Men, dessverre rakk ikke pengene til for å bli ferdige. Huset fremstår som delvis ferdig, noe teateret synes er synd. Nå håper vi støtten fra LOS Fondet kan bidra til å få det ferdig, forteller Ola Sigmundstad, instruktør og regissør ved ungdomsteateret.

Teateret er en frittstående teatergruppe med eget styre bestående av voksne og ungdommer. Teateret er åpent for alle ungdommer på Sørlandet som har lyst til å være med. Risør ungdomsteater setter årlig opp en musikal på kulturhuset Risørhuset, og mer enn tusen publikummere kommer for å se og oppleve forestillingene.

Scenehuset benyttes i tillegg av Risør barneteater, den tverrkulturelle sanggruppen Sang i Øst og Risør musikkteater.

− Vi skulle så gjerne fått huset ferdig slik at det blir funksjonelt. Ungdommene og barna som benytter Scenehuset har allerede stor glede av huset, men de opplever også at huset ikke er ferdig som planlagt, forteller Ola Sigmundstad.