Vinnere mars

60.000 kroner: Midt-Agder Friluftsråd
dagsturhytta.png
Midt‐Agder Friluftsråd ønsker ålage ett lavterskel turmål, stimulere til økt fysisk aktivitet i nærturområdet der folk bor, og skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, kultur og til bruk for alle. Dagsturhytta til Midt‐Agder Friluftsråd skal ligge på Sødalsmyra utenfor Kristiansand, og kunne benyttes av frivillige lag og foreninger, barnehager og skoler til aktiviteter, undervisning, møter og sosialt samvær. Den ligger sentralt plassert i et friluftsområde som sogner til mange byggefelt, og som gir en enkel tilgang til området både til fots, sykkel, og ski på vinteren.

40.000 kroner: Kristiansand Turnforening

Kristiansands Turnforening har over 1000 medlemmer fordelt på alderen 2 til 90 år som trener i RS-hallen og apparathallen i Gimlehallen. Pr. i dag er det over 800 barn og unge i aktivitet i løpet av uken i apparat hallen. Hver dag brukes vårt frittstående felt av våre gymnaster. Kristiansand Turnforening får støtte fra LOS Fondet til kjøp av nytt gulv. Turnforeningens frittstående felt har et stort behov for å fornyes slik at det møter krav til sikkerhet og bruk under turnkonkurranser.

20.000 kroner: Arendal skateboardklubb
Skatehallen i Arendal driftes av Arendal Skateboardklubb, og er svært populær. I tillegg til utøvere av skateboard er det en stor andel av Arendals barn og unge som driver med sparkesykkel. Sparkesykkelklubben disponerer hallen tre ganger i uka. Videre tilbyr skatehallen et eget tilbud kun for jenter. Da tilbyr de gratis utlån av utstyr. Skateboardklubben har også et nært samarbeid med mindreårige flyktninger i Arendal. Skateboardklubben får støtte fra LOS Fondet til å fornye rampene i hallen.

10.000 kroner: Otra IL Freeride
Otra IL Freeride har de siste fire årene bygget opp en stor sykkelpark på Evje. I et område som tidligere var preget av skog og myr, er det i dag barneløype for de aller yngste, flere store big jumps, to pumptracks, og ca. 500 meter sykkelløype bygd i treverk. Anlegget er mye i bruk, og er en sentral møteplass for de som faller utenfor den vanlige idretten. Klubben låner ut sykler gratis, og får støtte fra LOS Fondet til å videreutvikle anlegget og gjøre det enda mere attraktivt.

10.000 kroner: Hove leirsenter
Lekeplassen ved Hove leirsenter i Arendal er mye i bruk, og et populært utfartssted for mange. Jostein Andersen er vaktmester på Hove leirsenter, og har et sterkt ønske om å få bygget to store lavvoer i flaskeskjærte materialer, samt en eller to gapahuker til bruk for alle på lekeplassen. Dette vil være et utmerket samlingssted for alle familier og barnehagene som besøker lekeplassen, og LOS Fondet støtter tiltaket.

10.000 kroner: Cerebral Parese-foreningen Vest-Agder
Cerebral Parese-foreningen i Vest-Agder har et overordnet mål i 2018 om å inkludere barn og unge med Cerebral Parese med innvandrerbakgrunn. Det er svært merkbart at innvandrer barn og unge med funksjonsnedsettelse opplever lite eller ingen inkludering, og ofte er isolert i sin hjemmesituasjon.  Foreningen har i januar i år startet "Funky fox kids klubb" for barn med CP og andre diagnoser, og får støtte fra LOS Fondet til sine aktiviteter.