Barnas Stasjon Mandal

40 0000 kroner: Barnas Stasjon Mandal

Barnas Stasjon i Mandal vil med støtten fra LOS Fondet lage en kreativ uteplass, en grønn lunge, som vil være med på å gi familiene som bruker stasjonen gode opplevelser og impulser.

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner, med barn fra 0 til 12 år, samt gravide.
Det er et lavterskeltilbud med høy tverrfaglig kompetanse og et trygt møtested der barns fysiske og psykiske helse, utvikling og velferd står i fokus. Alle tilbudene er gratis, og det er ikke behov for henvisning.

Barnas Stasjon i Mandal er etablert i 2019 og drives av Blå Kors.

image