25 000 kroner: Fløy Ski

25 000 kroner: Fløy Ski

Fløy Ski mottar 25 000 kroner fra LOS Fondet. Den unge skiklubben har fokus på gleden over å gå på ski med mottoet Gøyere - Raskere.

Klubben vil bruke pengene på gratis utlån av utstyr som bidrar til å senke terskelen for å delta. Klubben med rundt 60 medlemmer har de siste årene bidratt til å bygge Flerbruksløype på Flekkerøy, som ble åpnet sommeren 2018. Klubben er opptatt av at alle skal få mulighet til å være med, og har derfor rulleski til utlån for medlemmene på trening og arrangementer.