Vinnere i mai

Nok en gang har juryen gjennomgått mange gode søknader. LOS Fondet innvilger totalt 225.000 kroner i støtte til følgende lag, foreninger og enkeltpersoner for mai:

60.000 kroner: Barnas Øy, Bragdøya

Barnas Øy er hovedvinner i tildelingen fra LOS Fondet i mai 2019. Foreningen tilbyr sommerskole til barn og unge mellom 6 og 12 år, med fokus på gode skjærgårdsopplevelser og mestringsfølelse. Barna lærer å ro, kjøre båt, ta vare på miljø, håndtere omgivelsene, sunn matlaging og mye mer. Sammen med voksne ledere er også flere ungdom engasjert i sommerjobb på Barnas øy – og ungdommen overnatter på øya. Av hensyn til miljøet ønsker de nå å bygge et overnattingssted med telt på flytebrygger, som rigges ned etter leirsesongen. LOS Fondet støtter dette prosjektet og ønsker lykke til med årets sommersesong på øya.

 

40.000 kroner: Lillesand Snorkleklubb 

Snorkleklubben i sørlandsbyen har om lag 100 medlemmer i alderen 9 til 19 år. Klubben legger stor vekt på at barna skal oppleve mestring i gode og trygge omgivelser, og tilbyr aktiviteter med båttur, snorkling/dykking og sosialt samvær. Barna læres også opp til å ta vare på omgivelsene rundt seg –med egne søppelplukkingsprosjekter. Klubben har også tilbud for barn som trenger ekstra tilrettelegging. I dag er det venteliste for å bli medlem, og støtten fra LOS Fondet vil gå med til å kjøpe inn mer utstyr, slik at klubben kan la enda flere barn bli med.

 

25.000 kroner: Bykle og Hovden Rideklubb

Rideklubben ønsker å starte prosjektet "Hest for alle i åpen stall" i den nye ridehallen "Fjellgardshallen" som er under ferdigstilling på Hovden. Prosjektet skal være et gratis lavterskeltilbud til barn og unge i Bykle kommune, slik at alle kan delta uavhengig av økonomi. Barn og unge skal kunne besøke stallen og låne det man trenger av utstyr. Støtten fra LOS Fondet går med til å kjøpe inn nødvendig utstyr som sikkerhetsvester, hjelmer, refleksvester med mer.

 

25.000 kroner: Flekkefjord Trialklubb


Klubben ble startet for 1,5 år siden og har 40 medlemmer som trener ukentlig. Klubben ønsker å nå ut til flere barn og unge i Flekkefjord som ikke driver tradisjonell idrett, og arrangerte nylig åpen dag som tiltrakk 100 deltakere. Interessen rundt klubben i Flekkefjord er stor – og nå ønsker de seg utstyr slik at de kan tilby gratis utlån, som gir alle mulighet til å delta uavhengig av økonomi. Støtten fra LOS Fondet går med til innkjøp av utstyr.

 

25.000 kroner: Vennesla Turnforening



Klubben med 350 medlemmer fikk tidligere i år egne lokaler, før dette har de trent i ulike gymsaler i Vennesla. En del av utstyret de disponerte tidligere tilhørte de respektive gymsalene. Turnforeningen har flere ting på ønskelisten av nytt utstyr som ribbevegg, springbrett, parkourkasser, stor trampoline mm. Til høsten starter de et lavterskeltilbud for ungdom på fredagskveldene, «åpen turnhall». Klubben ønsker med det å invitere ungdommen til en aktiv fredagskveld og en god sosial møteplass. Støtten fra LOS Fondet tildeler herved kr 25.000 til innkjøp av nytt utstyr.


10.000 kroner: Daniel Thrana, spyd



Daniel er et meget lovende spydtalent på 16 år, som tidligere har vunnet Tjalvelekene på Bislett og Tyrvinglekene på Nadderud. Nylig deltok han i sitt første store internasjonale kastestevne i Tyskland, hvor han satte ny personlig rekord og fikk en sterk 5. plass. Målet for sesongen er å kaste 60 meter, i tillegg til å jobbe seg inn på rekrutteringslandslaget. Han trener hardt og har jobbet målrettet gjennom hele vinteren og våren. Daniel søker om støtte til utstyr, blant annet nytt spyd. LOS Fondet ønsker lykke til med sesongens store mål og tildeler 10.000 kroner.

 

10.000 kroner: Tuva Lislevatn, ski


Tuva er elev ved Hovden Skigymnas, hvor hun kombinerer idrett og skole og jobber målrettet for å utvikle seg som skiløper. Tuvas mål er å bli best og vinteres sesong ble veldig god med 3. plass sammenlagt i Norgescupen og 7 topp 10-plasseringer. Hun representerte Norge i Nordisk juniorlandskamp i Estland i februar, og fikk en sterk 6. plass individuelt og sølv på stafetten. Det krever målrettet innsats og godt utstyr for å kunne hevde seg helt i toppen og Tuva søker om støtte til utstyr. Hun tildeles 10.000 kroner fra LOS Fondet, og vi ønsker lykke til med ny sesong.

 

10.000 kroner: Risør Håndballklubb


Risør Håndball er en klubb med stor aktivitet, som nylig deltok på Nesjar Cup. De har nettopp gjennomført et barnedommerkurs og utdannet 10 jenter til å dømme de yngste årsklassene. Det er i all hovedsak jenter i alderen 5-35 år i klubben, men de jobber med tiltak for å rekruttere flere gutter. Klubben ønsker seg en air-body for å trene på finter og forsvar, samt en fartsmåler. LOS Fondet tildeler 10.000 kroner til dette utstyret og ønsker lykke til med ny sesong.

 

10.000 kroner: Greipstad Barneidrett


Barneidretten er et populært tilbud til barn under skolealder i Greipstad. Om lag 30 barn i alderen 5-6 år trener ukentlig med fokus på lek, moro og mestringsfølelse. Det gir anledning til å prøve seg i mange ulike aktiviteter, som tikken til ulike ballspill. Mye av utstyret er utslitt, og ønsket er å kunne fylle på med nye baller, matter, hoppetau med mer. Greipstad Barneidrett tildeles 10.000 kroner fra LOS Fondet.

 

10.000 kroner: GIV AKT IL


Klubben er et fleridrettslag med 600 medlemmer lokalisert på Vigeland i Vest-Agder. Hver sommer arrangerer de håndballskole for 100 barn i alderen 7 – 13 år, hvor klubbens seniorlag aktiviserer og trener barna de tre dagene håndballskolen varer. Klubben søker om støtte til håndballer – slik at hver deltaker får med seg hjem en ball etter håndballskolen. LOS Fondet tildeler håndballskolen 10.000 kroner til innkjøp av håndballer.


Vi gratulerer alle vinnerne av LOS Fondet mai 2019 :) Nye muligheter kommer til høsten - årets siste søknadsfrist for LOS Fondet er 1. desember.