Vinnere i mai 2020

Nok en gang har juryen gjennomgått mange gode søknader. LOS-fondet innvilger totalt 225.000 kroner i støtte til følgende lag, foreninger og enkeltpersoner for mai: