Herefoss Skytterlag

40 000 kroner: Herefoss Skytterlag

Herefoss Skytterlag har mange gode skyttere og en ivrig ungdomsleder som rekrutterer stadig nye unge medlemmer til klubben med rundt 100 medlemmer. Ungdommene trener i dag på 100-meters bane i skytteranlegget på Herefoss, men konkurrerer i sin årsklasse på 200-meters bane.

Klubben ønsker derfor å bygge en 200-meters bane i eget anlegg for å gi de unge gode treningsforhold. Målet er å stille med eget ungdomslag til Landskytterstevnet. Støtten fra LOS fondet går med til bygging av banen – og vi ønsker lykke til med ungdomssatsningen i klubben.

image