Mandal Kajakklubb

10 000 kroner: Mandal Kajakklubb

Mandal Kajakklubb har de siste årene fått inn ny og positiv energi i klubben og satser friskt. Klubben ønsker en lavterskel-tilnærming for å få flere til å delta, og mener kajakkpadling er en utrolig fin måte å komme seg ut i naturen på.

De ønsker å knytte til seg flere familier, og for nybegynnere er dobbeltkajakk trygt å starte med. Klubben har også utdannet egne instruktører som vil møte nye medlemmer, og stiller tilgjengelig utstyr til disposisjon. Midlene fra LOS fondet vil gå med til å investere i flere kajakker, og vi ønsker lykke til!

image