Vinnere desember 2021

Juryen har gjennomgått mange gode søknader. LOS-fondet innvilger totalt 275.000 kroner i støtte til følgende lag, foreninger og enkeltpersoner for desember 2021.