Tromøy Fritidsklubb

60.000 kroner: Tromøy Fritidsklubb Tromøy

Fritidsklubb er en ungdomsklubb som tilbyr et rusfritt fritidstilbud for alle ungdommer på Tromøy. Nylig har klubben fått tilgang på utvidede områder, og arrangerer mange aktiviteter de unge på øya kan ta en del i.

Nå ønsker fritidsklubben å starte et eget e-sportssenter, da interessen for e-sport er i vekst og mange unge etterlyser denne type aktivitet. Tromøy Fritidsklubb mottar 60 000 kroner i støtte til dette arbeidet – vi gratulerer, og gleder oss til å se e-sportsenteret stå klart for ungdommen på Tromøy!

image