Vinnere i mai 2021

Nok en gang har juryen gjennomgått mange gode søknader. LOS-fondet innvilger totalt 275.000 kroner i støtte til følgende lag, foreninger og enkeltpersoner for mai. Nytt i år LOS-fondet drakt- og uniformstøtte hvor vi har tildelt 5 ekstra lag og foreninger støtte til nye drakter og uniformer: