Desember 2022

Hvert år siden 2004 har LOS delt ut 1 million kroner til barn og unge på Agder. Gjennom LOS-fondet ønsker vi å bidra til at små og store drømmer kan realiseres - og at unge kan få hjelp til å satse på drømmen. I desember 2022 kåret juryen ni vinnere som fikk hver sin sum for å satse på drømmen. I tillegg bidro fondet med drakt- og uniformstøtte til seks lag og foreninger på Agder. Se alle som fikk støtte i oversikten under.