Vinnere mars 2022

Juryen har gjennomgått mange gode søknader. LOS-fondet innvilger totalt 352.000 kroner i støtte til følgende lag, foreninger og enkeltpersoner for mars 2022.