banner

Slik kan du påvirke din nye nettleie

1. juli innførte netteiere over hele landet nye priser på nettleia, som vil påvirke deg og strømregningen din. I LOS hjelper vi deg slik at du får innsikt og kan styre strømforbruket ditt smartest mulig - og på den måten spare penger!

Hvorfor innføres ny nettleiemodell? Se videoen for bedre forståelse.

Myndighetene har bestemt at nettselskapene skal innføre en helt ny modell for nettleie fra og med 1. juli. Den gir deg litt større mulighet til å påvirke hva du betaler.

 

Det er nok strøm til alle, men ikke samtidig! 

 

Vi skaffer oss stadig flere elektriske duppedingser og vi har aldri brukt mer strøm enn vi gjør i dag. 

Strømnettet vårt er ikke bygget for å tåle denne belastningen.

 

Den nye nettleiemodellen innføres for at vi skal jevne ut strømforbruket vårt - og dermed unngå kostbare utbygginger av strømnettet. Modellen gjør utjevning av forbruket mer lønnsomt, uten at det går ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. 

Tidligere var nettleia delt inn i en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet var et fast beløp som gjaldt per strømanlegg per måned, mens energileddet ble bestemt utifra strømforbruket ditt. Du betalte altså nettleie for hver kilowattime som ble brukt. 

Med den nye nettleiemodellen vil du kunne tjene på å ha et jevnere strømforbruk. 

 

Det vil lønne seg å fordele strømforbruket jevnt utover døgnet i stedet for å bruke mye strøm innenfor samme time. Det vil også lønne seg å flytte noe av forbruket til natt og helg.

 

Den nye nettleia vil bestå av to ledd


Kapasitetsleddet er et månedlig beløp som regnes ut basert på hvor mye strøm du bruker samtidig i løpet av en time. Prisen på kapasitetsleddet tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fordelt på tre ulike døgn.

 

Energileddet i nettleia beholdes, men prisen vil avhenge av når på døgnet du bruker strømmen. Energileddet vil ha ulik pris på dag og natt.

 

Eksempel på beregning
Her har vi hentet et eksempel på hvordan prisen på de ulike kapasitetstrinnene beregnes fra Agder Energi Nett. 

Du kan finne lignende eksempel på nettsidene til ditt lokale nettselskap. 

 

Flere spørsmål om strøm og nettleie?

Image

Få kontroll over forbruket ditt

 

Spre forbruket

Den nye nettleia baseres blant annet på hvor mye strøm du bruker samtidig. ​Gjennomsnittet av de tre timene på tre ulike døgn du brukte mest strøm i løpet av én måned definerer nivået på regninga for neste måned. 

 
Natta er billigst

Nettleia påvirkes også av klokkeslettet du bruker strømmen. Det billigste tidsrommet er mellom kl. 22 og 06. Vi anbefaler for eksempel å lade elbilen din sakte gjennom natta for å unngå forbrukstopper.
 

Er det trygt å bruke strøm om natta? 

Det er trygt å bruke strøm hele døgnet, men det frarådes å bruke vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, samt ladere til mindre elektroniske enheter når du ikke er hjemme eller sover.

 

Enkle tips for å unngå forbrukstoppene

 • Lad elbilen

  på natta i stedet for på dagen

 • Ta dusjen

  på kvelden i stedet for på morgenen

 • Fordel forbruket

  ved å bruke strømkrevende apparater etter hverandre

 • Ta kontroll

  og få oversikt over strømforbruket i LOS-appen

 • Image
 • Image
Image

Få kontroll over forbrukstoppene med LOS live!

 • Med livedata fra strømmåleren din kan du se hvor mye strøm du bruker akkurat nå

 • Det er mye å spare på å unngå for høyt strømforbruk i de dyreste strømtimene

 • LOS live-tjenesten får du integrert i LOS-appen

Dropp hurtiglading av elbilen for å unngå høye forbrukstopper!

 

Nå lønner det seg å både lade sakte og lade når strømprisene er lave. 


Med tjenesten Smart lading fra LOS og True Energy trenger du ikke tenke selv - appen hjelper deg med intelligent og automatisk lading. 


Med den smarte hjemmeladeren Easee til spesialpris for LOS-kunder har du alt du trenger for å kutte strømutgiftene til lading! 

Les mer om smart lading
Image

Bruk LOS-appen for å få innsikten du trenger

For å kunne navigere i den nye nettleiemodellen er det viktig å få innsikt i eget strømforbruk. 

For å unngå de høyeste kapasitetstrinnene på nettleiemodellen lønner det seg å jevne ut forbruket gjennom hele døgnet. 

LOS-appen gir deg full kontroll og innsikt i strømforbruket ditt time for time gjennom døgnet.