Enda flere penger til barn og unge på Sørlandet

LOS styrker sitt fond for barn og unge inn i 2021 – slik at enda flere over hele Agder skal få glede av støtte fra LOS-fondet. Aldersgrensen øker fra 18 til 20 år – og fondet øker også støttebeløpet med 150 000 kroner ekstra, øremerket drakter og uniformer.

image

- Vi har utrolig mye å være stolt av, og å heie på, her på Agder. Det er mye kraft i landsdelens barn og unge – og vi tar deres drømmer og talenter på alvor. Det er også mange som tilrettelegger for at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø – og dette ønsker vi å støtte gjennom LOS-fondet, sier Tone Tversland, som er markeds- og kommunikasjonssjef i LOS.

LOS-fondet har siden 2003 årlig delt ut 1 million kroner til barn og unge på Agder. Selv om LOS har vokst til å bli landets tredje største strømleverandør med kunder over hele landet, er LOS-fondet bare tilgjengelig for søkere fra Agder.

- Vi er eid av Agder Energi – som igjen er eid av kommunene på Agder. Vi vet hvor vi kommer fra – og er opptatt av å gi tilbake til landsdelen vår, forteller Tversland.

Nytt i LOS-fondet

I 2021 øker vi med 150 000 kroner, som øremerkes drakt- og uniformstøtte. Dette gjør vi for å treffe et behov mange klubber og foreninger har. Samtidig endrer vi aldersgrensen fra 18 til 20 år. Det er LOS-fondets egen jury som går gjennom søknader og avgjør hvem som får tildelt støtte.

Ønsker enda flere søknader

Nå ønsker LOS enda flere søknader fra enkeltpersoner, lag og foreninger over hele Agder.

- Kjenner du barn og unge som har et talent, interesse eller drøm – og som fortjener litt støtte på veien? Eller lager du aktiviteter for barn og unge i ditt lokalmiljø – som bidrar til at de får gode opplevelser sammen med andre barn? Trenger du støtte til utstyr, et prosjekt eller arrangement? Da oppfordrer vi deg til å sende en søknad, forteller Tversland.

Slik søker du

Det er enkelt å søke støtte – fyll ut dette skjemaet innen søknadsfristen. En jury hos LOS går gjennom alle søknadene – og velger ut de heldige vinnerne som får økonomisk støtte til å satse på drømmen sin.

Når du søker, må du i skjemaet velge enten ordinær støtte fra LOS-fondet eller LOS-fondet drakt og uniform. Det er mulig å søke om begge deler, men da må du levere to søknader.

Vi har fire søknadsfrister gjennom året; 15. mars, 15. mai, 10. juni (for søknader til LOS-fondets drømmefinale) og 1. desember.