Er Sørlandet på vei til å bli sollandet?

Interessen for solstrøm på Sørlandet er stor. Over 2000 husstander har fått regnet ut hvor egnet deres tak er for solceller, og rundt 70  salgsprosesser er allerede i gang. Denne uken deltok mer enn 60 personer på informasjonsmøter i Kristiansand og Arendal.

image

– Interessen for solceller som egen energikilde har overrasket oss, sier Margit Unander, direktør privatmarked hos strømleverandøren LOS. Selv om Unander sier hun er overrasket fikk hun en pekepinn da selskapet nylig gjennomførte en undersøkelse blant kunder med et strømforbruk noe høyere enn gjennomsnittet.

- Over 65 prosent av de spurte sier de er interessert i strøm fra solceller. Av disse er det en av tre som sier det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de aktivt vil søke informasjon om, kjøpe eller lease solcellepaneler allerede i 2017, sier Unander.

God timing
– Dette var en super tilbakemelding, og bekrefter at timingen vår er god, forteller Unander, som før nyttår inngikk samarbeid med solcelleleverandøren Otovo. 

- Samarbeidet fungerer utmerket ved at LOS tar seg av alt som har med strømrelasjonen til kunden, mens vi besørger solceller, montering og dialog rundt alt som har med panelene å gjøre, sier Andreas Thorsheim, grunnlegger og leder av Otovo. Han var svært fornøyd med den store interessen og det gode oppmøtet på informasjonsmøtene i Kristiansand og Arendal.

Tilbakesalg
Som et introduksjonstilbud tilbyr LOS og Otovo de første 100 kundene mulighet for å selge den strømmen de produserer selv, men ikke bruker, tilbake til LOS for 1 krone per kilowatt. Kundene kan også velge at den strømmen de må kjøpe er fornybar.

– Sørlandet kunne blitt omdøpt til sollandet, smiler Unander, som sier at en normal enebolig kan få dekket opp mot 50 prosent av sitt eget forbruk under optimale lysforhold.

– Sjekk mulighetene for solceller på din bolig nå, oppfordrer Margit Unander.