La sola skinne - og utnytt den til å lage din egen energi!

I løpet av mai 2018 ble det satt sol- og varmerekorder over hele Sør-Norge. Sola gir oss lys, varme og ikke minst energi.

image

I Norge er vannkraften fortsatt den viktigste energikilden vi utnytter og bruker i hverdagen. Men stadig flere har oppdaget at sola er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden.

Mengden av solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om lag 15000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Verdens hittil største solcelleanlegg ble satt i drift i California i 2014. Det består av ni millioner paneler spredt over et område på drøyt 24 kvadratkilometer. Årlig produksjon er vel 1200 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 62000 norske husstander.

Ambisjonen er at solstrøm er en del av den norske kraftmiksen fremover, i god harmoni med norsk vannkraft. Solenergi kommer også til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Folk vil ha solstrøm fordi det er grønt og smart. Her er noen viktige grunner til at sola kan varme og skinne:

  • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører store naturinngrep.
  • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i strømnettet.
  • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært raskt byggetid.
  • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
  • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.

 

LOS tilbyr solcelleanlegg i samarbeid med Otovo, Norges ledende leverandør av solcelleanlegg.

Sjekk ut hvor godt ditt hus- eller hyttetak er egnet her.