LOS blant Norges mest bærekraftige bedrifter

LOS tar en sterk 12. plass når 149 bedrifter rangeres i Norsk Bærekraftbarometer. Forskningsprosjektet ved Handelshøyskolen BI har for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted.

image

- LOS har i lang tid hatt miljø og bærekraft på dagsorden, og vi er stolte over at kundene gir oss en flott 12. plass blant 149 selskaper i Norge. Det sier Tone Tversland, som er markeds- og kommunikasjonssjef i LOS.

LOS får 69,4 i bærekraftscore i målingen. Resultatene viser også at bærekraft påvirker lojalitet i flere av bransjene som er målt og at jo høyere score på bærekraft, jo sterkere er effektene. 

Norsk Bærekraftbarometer
I over 20 år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Nå er Norsk Bærekraftbarometer lansert for første gang.

- Totalt 149 bedrifter på forbrukermarkedet har blitt evaluert av sine egne kunder og mer enn 6000 personer har deltatt i undersøkelsen. Vi har bedt norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft: økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft, forteller Pål Rasmus Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer.

Se alle resultatene fra undersøkelsen her.

Pådriver for energivennlige løsninger
Fokuset på bærekraft hos LOS handler både om at selskapet ønsker å gjøre mer selv, men også tilrettelegge for at kundene kan ta bærekraftige og gode energivalg.

- Vi er opptatt av å sette minst mulig fotavtrykk på miljøet i alt vi gjør. Derfor har vi i en årrekke vært sertifisert Miljøfyrtårn, vi er Klimapartner - og en pådriver for klimavennlige energiløsninger for kundene, forteller Tversland.

LOS har vært tidlig ute med å lansere løsninger for kunder som ønsker å bli mer bærekraftige forbrukere. I samarbeid med ledende aktører, tilbys kundene:

  • Løsninger for dem som vil produsere sin egen solstrøm - og selge overskuddsproduksjon tilbake til LOS. I samarbeid med Otovo - Norges ledende leverandør av solcelleanlegg.

  • Laderabatt langs veien for kunder med tilpasset strømavtale for elbiler - i samarbeid med Grønn Kontakt.

  • Installasjon av Eaase hjemmelander for rask og sikker lading av elbil hjemme - i samarbeid med OneCo.

  • Mulighet til å kjøpe opprinnelsesgaranti, som sikrer at det produseres like mye energi fra fornybare kilder som kunden selv forbruker. LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra vannkraften på Agder.