LOS fortsetter som Miljøfyrtårn

LOS er igjen Miljøfyrtårn-sertifisert for tre nye år. Selskapet holder energiforbruket sitt så lavt som mulig, kjøper strøm med opprinnelsesgaranti til lokalene sine og setter opp klimaregnskap for virksomheten.

image

– Fordelene for oss ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert er utvilsomt at det øker bevisstheten rundt vårt miljøansvar. Overfor våre kunder er det også viktig at vi er en pådriver for bruk av lønnsomme miljø- og klimavennlige energiløsninger, sier Margit Unander, administrerende direktør i LOS.

LOS besluttet å sertifisere seg gjennom Miljøfyrtårn i 2009, og sertifiseringen skal fornyes hvert tredje år. Selskapet var først ute med Miljøfyrtårnsertifisering i Agder Energi, men i 2016 ble også konsernet sertifisert.

Leverer ren energi
 Nils Tore Augland er Miljøfyrtårnansvarlig i LOS, og har hatt ansvaret for resertifiseringen. Han sier det er viktig at LOS som leverandør av ren og fornybar energi går foran som et godt eksempel overfor kunder og samarbeidspartnere.

− Ved vårt kontor på Kraftsenteret i Kristiansand er det kontinuerlig fokus på å holde energiforbruket så lavt som mulig, og både solenergi og fjernvarme er en del av energiforsyningen. LOS kjøper strøm med opprinnelsesgaranti til sine lokaler, utarbeider klimaregnskap for vår virksomhet, og er medlem av Klimapartnere, forteller Nils Tore Augland. Han legger til at det gjøres mye bra miljøarbeid i hele konsernet, og det er stor bredde i aktiviteten.

Gjennom et samarbeid med Otovo, Norges ledende leverandør av solcelleanlegg, legger LOS til rette for at kundene kan produsere sin egen miljøvennlige solstrøm. Og i samarbeid med Grønn Kontakt tilbyr selskapet en spesialtilpasset strømavtale for de som har elbil.

Tar miljøansvar på alvor
Sertifisør Nelly Grapendaal i stiftelsen Miljøfyrtårn var svært fornøyd med både  innhold og presentasjon da miljørapporten for LOS nylig ble revidert.

− LOS har igjen gjort en veldig god jobb, og det var ikke vanskelig å godkjenne en ny sertifisering, sier hun.

Grapendaal legger til at LOS og Agder Energi går foran som gode eksempler på bedrifter som tar miljøansvaret på alvor, og som er opptatt av å hjelpe kundene til det samme.