LOS rigges for vekst

Margit Unander har overtatt ledelsen hos strømleverandøren LOS. Hun har klar vekstambisjon for selskapet.

image

Digitalisering og nye løsninger gir selskapet tro på vekst. Strategien frem mot 2020 peker også på nye energirelaterte produkter og tjenester.

Flere vekstområder

Vekstområdene omfatter blant annet utvikling av energirelaterte produkter og tjenester hvor man inngår relevante partnerskap. Samarbeid knyttet til solceller er allerede presentert. Fremover kommer det flere tjenester knyttet til energiløsninger i privatsegmentet man for få år siden ikke så omfanget av.

- Vi kommer til å lansere nye produkter og tjenester som er relevante og verdiøkende for våre kunder, uavhengig av hvor man bor i landet, sier Margit Unander. Som ny administrerende direktør i LOS forvalter hun en omsetning på i underkant av en milliard kroner.

Ledende strømleverandør

- LOS har hovedtyngden av kunder på Sørlandet, men vi får stadig flere kunder nasjonalt. I tillegg til å være meget konkurransedyktige, er god kundeservice noe av det våre kunder løfter frem i sine tilbakemeldinger. Dette skal vi utvikle videre, slik at vi er våre kunders foretrukne strømleverandør, sier Margit Unander, ny administrerende direktør i LOS.