Populært med fornybar energi

– Interessen for fornybar strøm er økende. Fra 2015 til 2016 ble antall privatkunder i LOS som valgte å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti mer enn seksdoblet. Hittil i år er salget allerede det dobbelte av fjoråret, forteller Rolf Bjarne Eriksen, leder for salg og produktutvikling i LOS.

image

Avtalen om opprinnelsesgaranti er et supplement til din ordinære strømavtale, og gir deg et garantibevis på at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruker. I Norge ble det kjøpt opprinnelsesgarantier for 16 prosent av kraftforbruket i 2016, mot 15 prosent året før. Det viser NVEs oversikt for kraftforbruket som ble offentliggjort sist uke.

– Norsk kraftproduksjon er fornybar, men strømmen er ikke sporbar og flyter over landegrensene. Det du får i stikkontakten er en blanding av norsk og importert kraft. Strømkunder som vil dokumentere at de betaler for fornybar kraftproduksjon, må kjøpe opprinnelsesgarantier, forklarer Rolf Bjarne Eriksen.

Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning som har eksistert i Norge siden 2006. Målet er at ordningen skal bidra til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med andre energikilder. 

Er du interessert i 100 prosent fornybar energi fra LOS, kan du bestille det her.

Relaterte saker:

Økt interesse for opprinnelsesgarantier

Nasjonal varedeklarasjon for strøm 2016