Skaper kundeverdi av sanntidsdata

Med kunden i fokus, gjør strømleverandøren LOS det enklere å ta gode valg i en grønn energihverdag. Som landets tredje største strømleverandør, jobber LOS aktivt med innovasjon, teknologi og bærekraft for å være den mest attraktive strømleverandøren for kundene.

image

– LOS setter kunden i sentrum for utvikling, forteller leder for forretningsutvikling og digitalisering, Ingrid Lofnes.

Med en visjon om å bevege seg selv, samarbeidspartnere og kunder i en grønnere retning, jobber LOS med flere utviklingsprosjekter, i tillegg til å levere strøm og energirelaterte produkter og tjenester til privatkunder over hele Norge.

Lofnes forteller at kundene er blitt mer kravstore og nå har større forventninger til tjenester fra sin strømleverandør enn tidligere, noe LOS ser på som positivt.

– Kundebehovene endrer seg i takt med hva andre bransjer tilbyr, og vi ser at stadig flere kunder ønsker å forstå sitt eget strømforbruk, sier Lofnes.

Full oversikt rett i lomma

- Det er avgjørende for LOS å møte kundene der de er. Vi ønsker å spille en rolle i deres liv, sier Lofnes.

 I disse dager lanseres en helt ny LOS app, stappfull av innsikt og oversikt - i godt design. I tiden fremover vil denne løpende oppdateres med ny funksjonalitet og engasjerende innhold.

- Men vi har verken kompetansen eller tiden til å gjøre alt alene, så strategiske partnerskap er viktig for å sikre både den kvaliteten og det tempoet vi vil ha, fortsetter hun.

 Et godt eksempel på det er samarbeidet med søsterbedriften OSS Norge.

Hvordan skape kundeverdi av sanntidsdata?

De nye automatiske strømmålerne som nå finnes i de fleste norske hjem, samler inn store mengder data om kundens strømforbruk, og denne informasjonen ønsker LOS å gjøre lettere tilgjengelig for kunden.

– I et samarbeid med OSS, jobber vi med en innoveringspilot som gir kunden enda mer innsikt i eget strømforbruk, gjennom en brikke som kobles til HAN-porten i strømskapet, forteller Lofnes.

Brikken henter informasjon fra strømmåleren, og sender den opp i skyen og gjør den så tilgjengelig på en app, slik at kunden får en forståelig informasjon om sitt forbruk.

– Tidligere har man kun fått se historisk strømforbruk, men det er det jo ikke noe man kan gjøre noe med. Ved å gi kunden innsikt i eget strømforbruk gjennom sanntidsdata, gir vi dem nå muligheten til å se forbruket her og nå, sier Lofnes.

For mange kan det være vanskelig å vite hva tallene betyr. LOS gir deg derfor muligheten til å sammenligne forbruket med tilsvarende hjem.

– Vi gir også folk muligheten til å følge med på hva strømmen koster, slik at kunden kan bruke innsikten til å eventuelt flytte forbruket til timer med lavere strømpris, forteller Lofnes.

Piloten vil foregå utover i 2021, og vi er veldig interessert i koble til oss kunder som ønsker å teste løsningen sammen med oss. Har du ikke allerede gitt oss ditt samtykke til å sende deg informasjon om produkter og tjenester som kan komme deg som kunde til nytte – kan du gjøre det her på Min Side

 

image