Støtter barn og unge på Sørlandet med én million årlig

Også i år skal LOS Fondet støtte barn og unge på Sørlandet med én million kroner. Nå kan du sende inn din søknad. Første søknadsfrist er 1. mars.

image

Vi forventer å få mange hundre søknader. Gjennom LOS Fondet bidrar vi med energi til lokalsamfunnet, og er med på å realisere små og store drømmer på Sørlandet.

LOS har gitt støtte til mer enn 900 lag, foreninger og enkeltpersoner i alle kommunene på Sørlandet etter at LOS Fondet ble etablert i 2004.

Spennvidden blant søkere og vinnere imponerer. Barn og unge på Sørlandet er engasjert, og det legges også ned et stort frivillig arbeid blant voksne. Det liker vi!

Flere utdelinger
Det er tre ordinære utdelinger fra LOS Fondet i året, i tillegg til Drømmefinalen. Det betyr at LOS Fondet støtter tilsammen 22 vinnere som får fra 10 000 til 200 000 kroner. Vinnere kåres i begynnelsen av mars, mai, september og desember.

I Drømmefinalen er det som tidligere større beløp det konkurreres om, og her plukker en jury ut fire finalekandidater. Rekkefølgen på vinnerne avgjøre ved avstemming på los.no, og toppremien er hele 200 000 kroner.

Enkelt å søke
Det er enkelt å søke støtte fra LOS Fondet. Skriv kort om hva du holder på med og hva du søker penger til. Søk om støtte til et konkret prosjekt, eller en drøm du har, ikke til ordinær drift. Vis initiativ, kreativitet og engasjement!

Pengene fra LOS Fondet skal primært gå til barn og unge under 18. Første søknadsfrist er 1. mars.