To fra LOS i Næringsforeningens lederutviklingsprogram

To sentrale LOS-ansatte er med når Næringsforeningen i Kristiansandsregionen kjører nytt mentor- og lederutviklingsprogram for 12 ledertalenter i Women in Business-nettverket.

image

Administrerende direktør Margit Unander er med som mentor, og ansvarlig for digitale kundeløsninger og salg Malin Schulze er med som mentee. Programmet består av fire samlinger det kommende halvåret, og hver mentee kobles i tillegg sammen med en mentor.

- Det er lærerikt og givende å kunne bidra som mentor i Næringsforeningens flotte lederutviklingsprogram, og jeg synes det er ekstra gøy at vi også har med Malin som mentee, sier Margit Unander, som er mentor for Anne Liv Lidtveit, advokatfullmektig i PwC. 

- Programmet har vært veldig spennende så langt, vi er 12 menteer som allerede har skapt gode relasjoner som jeg håper å dra nytte av nå og framover. Målet med deltakelsen er å utvikle meg både faglig og personlig. Jeg ønsker å bli bedre på kommunikasjon, løfte det strategiske blikket og bli mer bevisst på styrker og svakheter i egen profil. Samtalene med min mentor har gitt meg mye allerede, forteller Malin Schulze som har Tone Solheim Grøsle fra Sørmegleren som mentor.

Det er tredje gang Women in Business i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen kjører mentorprogram for nettverkets medlemmer.

- Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere med riktig «mindset» som kan bidra til verdiskaping og vekst i landsdelen. Det er helt nødvendig for at Agder skal sikre seg en god utvikling. Dette programmet er et flott eksempel på et godt og tett samarbeid mellom Næringsforeningen og både private og offentlige virksomheter, som vi i LOS setter stor pris på å være en del av, sier Margit Unander.

Les mer om programmet og den første samlingen på Næringsforeningens nettsider.

image
F.v. Malin Schulze (LOS), Anne Liv Lidtveit (PwC) og Anna Trillo (Once) deltar alle som menteer i WiBs mentor -og lederutviklingsprogram 2021.