EnergiLOSEN

Med EnergiLOSEN får du tips om hvordan du kan bruke strømmen smartere, informasjon om nye energiløsninger og innsikt i hva som styrer strømprisen i markedet.

Strømsparetips god energi på påskefjellet

Spar strøm på hytta

Økt standard og ønske om samme komfort på hytta som hjemme, har bidratt til en kraftig økning av strømforbruket på norske hytter. Å bli mer bevisst på strømforbruket på hytta kan derfor være lønnsomt.

Tusen takk for tilliten!

Tusen takk for tilliten!

Flere nasjonale undersøkelser av kundetilfredshet i strømbransjen viser at LOS-kunder er mer fornøyde og lojale enn andre strømkunder.

Markedskommentar Strømprisen på vei ned

Strømprisen på vei ned

Mer nedbør enn normalt, godt med vindkraft og import av strøm til Norden har gitt lavere strømpriser enn markedet forventet for mars.

Smart og nyttig Bruk strømmen smart - spar penger!

Bruk strømmen smart - spar penger!

Etter innføringen av automatiske strømmålere kan du nå bruke strømmen smartere og spare penger. Med de nye målerne registreres strømforbruket på timesbasis, og strømfakturaen gjenspeiler dermed ditt reelle strømforbruk time for time.

Solceller solstrøm solcelle

Økt interesse for solstrøm

Aldri har det blitt bygget ut mer solkraft i Norge enn i 2018. Også i LOS merker vi økt pågang av kunder som ønsker å produsere egen strøm.