Mangel på strømkunnskap koster penger

Boliger med et årsforbruk på 20.000 kWh og strømavtale med leveringsplikt kan spare rundt 2500 kroner i året ved å velge en avtale med LOS, sier Rolf Bjarne Eriksen, leder for salg og produktutvikling i LOS privat.

Når en husholdning ikke selv velger en strømleverandør, plikter nettselskapene å levere strøm til husholdningen, derav navnet leveringsplikt. Påslaget på denne avtaletypen varierer mellom 9 og 25 øre/kWh avhengig av nettselskap man tilhører. Det kan i enkelte tilfeller også påløpe faste avgifter. 

Må velge en strømleverandør
Det mange ikke er klar over at når de flytter inn et nytt sted, må de velge strømleverandør på nytt. Dersom de ikke gjør dette blir de liggende på en strømavtale med leveringsplikt hos nettselskapet. Dette er ment å være en midlertidig løsning hos nettselskapet, og er langt dyrere enn en ordinær strømavtale, forteller Rolf Bjarne.

Skarpt skille
I energimarkedet eksisterer det et skarpt skille mellom nettselskap og strømleverandører. Ledningsnettet og strømmåleren eies av det lokale nettselskapet, og nettleien er betalingen til nettselskapet for å få transportert strøm gjennom ledningsnettet. Selve strømmen er det imidlertid en strømleverandør som leverer, sier Rolf Bjarne. Han forteller at bransjen daglig opplever at forbrukerne ikke vet forskjell på nett og strøm.

Forvirringen koster
I dag finnes det ca 150 nettselskaper og vel 100 strømleverandører i Norge. Tall fra Norges Vassdrags og Energidirektorat viser at det i Aust- og Vest-Agder er nærmere 5500 privatkunder med leveringspliktavtale.

De aller fleste av disse kunne ved svært enkle grep skaffet seg en strømleverandør og spart betydelige beløp, sier Rolf Bjarne Eriksen, som oppfordrer folk til å være oppmerksom på dette.


Send en sms med kodeord Strøm til 02021, så er du sikker på å få en god strømavtale og ikke betale for mye for strømmen, avslutter Rolf Bjarne.

Fant du ikke det du lette etter?