Hva er fornybar energi?
Fornybar energi produseres
fra kilder som


Vann

Vind

Sol
Sporing av strøm
Ikke-fornybar
energi produseres
fra kilder som
Kull
Gass
Kjernekraft
Sporing av strøm
Produsenten mottar ekstrainntekter for hver opprinnelsesgaranti som blir solgt. Ekstrainntektene er et langtidsinsentiv for å øke investeringene i fornybar produksjon.
Sporing av strømEn opprinnelsesgaranti er et sertifikat som spesifiserer hvordan, når og hvor én MWh strøm er produsert. Garantien dokumenterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder med lavt CO2-utslipp.
Electricity trackingEn forbruker som kjøper strømprodukter fra fornybare energikilder, kan dokumentere de fornybare egenskapene til kraften som forbrukes.
Electricity tracking
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.
Sporing av strøm
Electricity tracking
Hva er sporing av strøm?
Fornybar energi
produseres fra kilder som:


Vann

Vind

Sol

Lukk
Produsenten mottar ekstrainntekter for hver opprinnelsesgaranti som blir solgt. Ekstrainntektene er et langtidsinsentiv for å øke investeringene i fornybar produksjon.

Lukk

En opprinnelsesgaranti er et sertifikat som spesifiserer hvordan, når og hvor én MWh strøm er produsert. Garantien dokumenterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder med lavt CO2-utslipp.

Lukk
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.

Lukk
En forbruker som kjøper strømprodukter fra fornybare energikilder, kan dokumentere de fornybare egenskapene til kraften som forbrukes.

Lukk
Ikke-fornybar
energi produseres
fra kilder som:

Kull

Gass

Kjernekraft

CLOSE
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.

CLOSE