Høstvær bedrer ressursbalansen

September har startet nedbørsrik over store deler av landet, og dette er med på å bedre ressurssituasjonen i kraftmarkedet. Priskurven på strøm er på vei ned, selv om august havnet godt over snittet for de siste ti årene.


Forrige uke bød på omlag dobbelt av normal nedbør i Norge og Sverige. Det er gode tider for ressursbalansen i Norden med mange våte høstdager så langt, og det er flere i vente. Nedbøren fyller vannmagasinene, som produserer vannkraft som er den viktigste kilden for fornybar energi i Norge. 

Denne bedringen i den nordiske ressursbalansen bidrar til å holde prisene på et lavere nivå sammenlignet med strømprisene i Europa. Prisforskjellen mellom Norden og Europa vil påvirke import- og eksportsituasjonen. Norge har faktisk en nettoimport av strøm på 0,6 TWh så langt i år. Normalt eksporterer Norge strøm til resten av Norden og til Europa.

Import av strøm bidrar som kjent til å dempe prisoppgangen i perioder med en anstrengt kraftsituasjon, der alternativet hadde vært å starte opp dyrere produksjon av strøm – for eksempel gasskraft. Nå har det snudd, siden ressurssituasjonen er i bedring. Da sørger lavere priser i Norge for at kraftflyten snur fra import til eksport.

Hva er ressursbalanse? Det som påvirker strømprisene mest er fyllingsgrad i vannmagasinene, været i form av temperatur og nedbør, samt kostnader for å produsere kull- og gasskraft. Det vi kaller ressursbalanse i kraftmarkedet er avviket mellom hvor mye snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon - sett mot normalen de siste årene.

Kraftmarkedet svinger I kraftmarkedet hører vi mest om spotprisen. Dette er en pris som settes time for time på kraftbørsen, og den lengste horisonten er 24 timer frem i tid. I tillegg finnes det også et eget fremtidsmarked, der aktørene i markedet kan kjøpe og selge kraftpriskontrakter mange år frem i tid.

Prisen for disse kontraktene bestemmes ut fra summen av alle forventningene i markedet. Det betyr at fremtidsprisen gjerne svinger i takt med prisene på råvarer som olje, kull og gass samt prisen for utslippsrettigheter. Alle disse er viktige innsatsfaktorer for å produsere strøm i Europa. I tillegg spiller forventningene om den fremtidige kraftbalansen i Norden inn.

Interessert i å vite mer? Vårt søsterselskap for bedriftsmarkedet Entelios, publiserer ukentlige kraftkommentarer og månedlige markedskommentarer på sine nettsider.
Les markedskommentar for august
Se siste ukes kraftkommentar 

Fant du ikke det du lette etter?