Mangel på strømkunnskap koster penger

Boliger med et årsforbruk på 20.000 kWh og strømavtale med leveringsplikt kan spare rundt 2500 kroner i året ved å velge en avtale med en strømleverandør

Når en husholdning ikke selv velger en strømleverandør, plikter nettselskapene å levere strøm til husholdningen, derav navnet leveringsplikt. Påslaget på denne avtaletypen varierer mellom 9 og 25 øre/kWh avhengig av nettselskap man tilhører. Det kan i enkelte tilfeller også påløpe faste avgifter.

Må velge strømleverandør
Mange ikke er klar over at når de flytter inn et nytt sted, må de velge strømleverandør på nytt. Dersom de ikke gjør dette blir de liggende på en strømavtale med leveringsplikt hos nettselskapet. Dette er ment å være en midlertidig løsning hos nettselskapet, og er langt dyrere enn en ordinær strømavtale.

Forvirringen koster
Tall fra Norges Vassdrags og Energidirektorat viser at det i Aust- og Vest-Agder er nærmere 5 500 privatkunder med leveringspliktavtale. De aller fleste av disse kunne ved svært enkle grep spart betydelige beløp.

Fant du ikke det du lette etter?