Ekstremværet påvirker strømprisen

To søkkvåte måneder har sørget for godt med tilsig i de norske vannmagasinene. Dermed er ressurssituasjonen omtrent tilbake til normalen etter tidenes tørreste sommer. Strømprisene fremover ser likevel ut til å holde seg på et noe høyere nivå enn normalt.

− Fortsatt er strømprisen høy, og årsaken finner vi utenfor Norden, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy. Han følger utviklingen i strømprisene tett, og legger til at strømprisene i Norden holder et relativt sett lavere nivå enn i Europa.

Globale impulser
− Prisnivået i det norske kraftmarkedet påvirkes av flere faktorer. Nedbør og temperatur er noe som fort gir utslag på kort sikt, men prisnivået henger også tett sammen med både det nordiske og europeiske markedet. Her er blant annet prisen på kull en viktig faktor. Det er årsakene til at strømprisene stadig varierer, både i Norden og Europa, forteller Andreas Myhre.

Mer ekstremt vær
I Europa produseres det stadig mere fornybar energi, spesielt fra sol- og vindkraftverk. Med stadige skiftende værforhold, vil produksjonen fra disse også påvirke strømprisen fremover. Vinterens strømpris vil nok bli preget av de værforholdene vi opplever, og her hjemme er kulde og snøsmelting viktige stikkord. Med stadig mere ekstremvær, må vi nok være forberedt på at det kan bli ekstremt på en eller annen måte i vinter også. Strømprisene kan enten stige eller falle som følge av slike forhold.

Stabile strømpriser
Tross noe høyere nivå på strømprisene enn vi har hatt de siste årene, ser Andreas ingen grunn til bekymring for vinterens strømpriser slik situasjonen ser ut nå.
− Strømprisene er normalt høyest på vinteren når etterspørselen etter strøm er størst. Ved inngangen til vinteren er ressurssituasjonen i Norden nå god, og prisene i markedet har stabilisert seg, avslutter Andreas Myhre.

Fant du ikke det du lette etter?