Opp og ned for strømprisen

Fallende strømpriser, sier kraftbransjen. Neste dag fyker prisen til værs. Men du er ikke blitt lurt. Du har fått smake på den grønne overgangsfasen som venter strømmarkedet.

–  Vi er på vei mot nye tider i kraftbransjen. Flere gamle kraftkilder skal erstattes med nye fornybare. De fornybare kraftkildene vil være billigere, men likevel vil vi av og til se svært varierende kraftpriser fra uke til uke i årene som kommer, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i LOS Energy.

Gjennomsnittsprisen på strøm fram mot 2020 vil trolig vil være lavere enn i dag. Likevel vil vi i årene som kommer oppleve at strømprisen gjøre noen kjempehopp fra time til time og uke til uke,  særlig om vinteren. De andre dagene, som oftest hele våren, sommeren og høsten,  vil prisbildet være behagelig i flere år framover.

–  Forklaringen ligger i den grønne bølgen. Den gamle kraftproduksjonen skal erstattes med ny og fornybar kraft. I denne perioden vil det komme noen pristopper fram til hele kraftsystemet er lagt om, eller når vindmøllene ikke leverer nok på de iskalde, vindstille dagene, sier Andreas Myhre.

I Norge og Sverige skal det bygges ut hele 28 TWh ny fornybar energi fram mot 2021, subsidiert av grønne elsertifikater. Slik det ser ut i dag vil 70 prosent av utbyggingen være vindkraftanlegg i Sverige, og 30 prosent vannkraftanlegg i Norge. I overskuelig fremtid vil dermed vannkraften fortsatt være den viktigste fornybare energikilden i Norge. Den store utbyggingen vil føre til at markedsprisene faller. 

Som nevnt vil ikke vindmøllene produsere strøm på de iskalde, vindstille vinterdagene. Det er på disse dagene at kjernekraften har levert strøm i dag. Frem til vi får mer fornybar energi inn i systemet, må vi leve med at det oppstår noen kortvarige pristopper. De vil være der helt til vinden eller varmere vær dukker opp.  

Fant du ikke det du lette etter?