Strømprisen på vei oppover

Kulden er for alvor begynt å prege høsten, og med det stiger og både strømforbruket og strømprisene. Lite nedbør i Norden, og usikkerhet knyttet til både kjernekraft-, kull og gasspriser fremover har de siste ukene løftet strømprisene i Norge og Europa.

- Prisnivået på strøm fremover vil naturlig nok stige noe, siden høsten står for tur og forbruket øker. Samtidig bør det nevnes at prisen for strøm på Sørlandet i september ble nesten 25 prosent lavere enn snittprisen for september de siste ti årene. Strømprisen så langt i år er også 25 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene, forteller Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy. Han følger utviklingen i kraftmarkedet tett, og er ikke bekymret for at strømprisene svinger gjennom året.

- Strømprisen er normalt noe høyere i vinterhalvåret, ikke minst når vi får perioder med lite nedbør slik som i år. Strømprisen påvirkes også av bevegelser i relaterte råvaremarkeder, og spesielt gassmarkedet har påvirket strømprisen den siste tiden. Gassmarkedet er i ferd med å bevege seg fra kontinentale markeder til et globalt marked. Det påvirker vår strømpris, forklarer Andreas Myhre. 

I Europa brukes blant annet gass og kull til produksjon av elektrisitet. Ettersom Norden og kontinentet er sammenkoblet med strømkabler, vil produksjons- og prisendringer et sted påvirke prisen alle andre steder. Økt tilbud av gass har gitt stort prispress i Europa. Det har resultert i et uvanlig fenomen den siste tiden: Det har vært billigere å produsere elektrisitet med gass enn med kull. Men mot vinteren stiger etterspørselen etter gass til oppvarming, og det er derfor ventet at gassprisen vil stige og at kull igjen blir rimeligste innsatsfaktor for strømproduksjon.

Det er ventet mindre kjernekraftproduksjon og mere kullkraftproduksjon i Europa i vinter. Dette, kombinert med tørt høstvær i Norden, har derfor ført til at strømprisene i Norge har økt noe nå i oktober.

Fant du ikke det du lette etter?