Varmere, villere og våtere vær

Svært mye var mot normalt i 2015. Varmere, villere og våtere vær er stikkord som oppsummerer året. For strømleverandørene er de stadige skiftende forholdene noe de er blitt vant til.

– Vi kan lage prognoser basert på historiske fakta, men det er den stadig skiftende nåsituasjonen vi må forholde oss til, sier Andreas Myhre. Han er leder for kraftforvaltningen i LOS Energy, og følger utviklingen i været og strømmarkedet kontinuerlig.

Han oppsummerer fjoråret slik:

2015 var varmere enn normalt. Spesielt høsten var mild. Den var blant de ti mildeste i en serie som går tilbake til år 1900. Den endte 2,1 grader over normalen for hele landet. Været var også villere. Det ble satt snørekorder flere steder i fjellet. Hyppige innslag av uvær og storm preget høsten. Flom i mange vassdrag var resultatet av våtere vær med mer nedbør enn vanlig. Spesielt september var våt. På øst og Sørlandet kom det opp mot tre ganger så mye regn som normalt.

Det grønne skiftet og ny fornybar energi påvirket også strømprisen i 2015. Økte sikkerhetskrav og tilbudsoverskudd av kraft i Norden resulterte i at fire kjernekraftreaktorer i Sverige ble bestemt stengt innen 2020. En av reaktorene er allerede ute av drift, og vil ikke bli startet opp igjen.

– Fornybar energi har utkonkurrert kjernekraften. Det vil fremdeles være nok kraft igjen i Norden etter at kjernekraftverkene har stengt i 2020. Det vil imidlertid føre til en mindre stabil kraftproduksjon. Dette vil igjen kunne påvirke strømprisene. At årsaken til nedbyggingen av kjernekraft er økt utbygging av fornybar energi, vil vel alle oppleve som positivt, avslutter Andreas Myhre.

Fant du ikke det du lette etter?